image1525707844554.png image1525709021005.png image1525708623381.png image1502725680190.png

از خدا پروا کنید؛ تا پَر وا کنید ... [درباره]
آرامش-دخت بندر فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : rooya20
نام کامل : آرامش-دخت بندر
امتیاز کاربری : 8066
جنسیت : زن
31 ساله | 26 / 9 / 1366
شغل : خانم مهندس
وضعيت تاهل : متأهل
محل زندگی:هرمزگان
محل تولد : هرمزگان

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
چوپان دروغگو به خدا گفت تو چرا مرا این قدر دروغگو آفریدی ؟
خدا گفت:
.
.
.
.
.
.
.
.
ناشکری نکن !!!
تو هنوز.... ح.... ر....... ودارودستشو ندیدی..s18.gif
... ادامه


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
خدایااااشکرتs43.gif
image1525709021005.png


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
شیطونک مامان s39.gif
خدایا مواظبش باشs63.gif
image1525707844554.png


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
عشق مامانs101.gif
image1502725680190.png


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
اشتراک گذارنده fmz-mi AmirKazemi
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
اشتراک گذارنده fmz-mi AmirKazemi
آرامش-دخت بندر
آرامش-دخت بندر
الهی جونم فداتs101.gif
10531433307480232858.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر