photo_2018-07-31_16-51-18.jpg photo_2017-05-12_23-55-17.jpg photo_2018-04-23_13-45-40.jpg photo_2017-01-11_19-55-19.jpg
رضا (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : reza531
نام کامل : رضا
امتیاز کاربری : 26036
جنسیت : مرد
متولد 21 فروردین
شغل : کارمند
محل زندگی:تهران
محل تولد : آذربایجان شرقی

بارکد اختصاصی

رضا
رضا


ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ
ﻭ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﭼﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ
photo_2018-07-31_16-51-18.jpg


اشتراک گذارنده Horamtanha و 6 نفر دیگر
رضا
رضا


زیباست از تو نوشتن,از تو گفتن
وقتی ماه حسود بر لب پنجره
هرشب مرا نگاه میکند و من
بی اعتنا به تو فکر میکنم . . .اشتراک گذارنده Horamtanha و 7 نفر دیگر
رضا
رضا

تو ویران کردی و رفتی
ولی من هنوز از ویرانه ات
عشق میسازم
تو نام مرا از یاد بردی
ولی من نامت را
بر تمام در و دیوارهای شهر
مینویسم
شاید اینبار ...
مردم باعث برگشت تو شدند !


اشتراک گذارنده Horamtanha و 12 نفر دیگر
رضا
رضا


ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎشی
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ، ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ، ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ
ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ﺁﺷﻨـﺎ ،ﯾﮏ ﺻﺪﺍ ، ﯾﮏ ﯾﺎﺩ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻏﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﯽ…!
photo_2017-05-12_23-55-17.jpg


اشتراک گذارنده Horamtanha و 14 نفر دیگر
رضا
رضا


پشت نقاب آرایش ،
زنی غمش را پنهان کرده،
خط چشمش را که دنبال کنی
میخوانی اش،
اگر سواد خواندن،
چشمان زن را داشته باشی...اشتراک گذارنده Horamtanha و 17 نفر دیگر
رضا
رضا

هنگامی که
روح در تو دمیده می شود،
در شکم یک زن هستی
هنگامی که گریه میکنی،
در آغوش یک زن هستی
هنگامی که عاشق میشوی،
در قلب یک زن هستی
زن امانت است
مواظب باشیم...!!!


اشتراک گذارنده Horamtanha و 16 نفر دیگر
رضا
رضا


ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ , ﺑﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﻢ!
ﻣﯽ ﻧﻨﻮﺷﻢ ؛ ﻧﮑﺸﻢ عربده , ﻣﺴﺘﯽ ﻧﮑﻨﻢ!
ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺑﻪ , ﺯ ﻣﺴﺘﯽ ﮐﺮﺩﻡ!
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ , ﺯ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﮑﻨﻢ!
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﻣﯽ ﻧﺨﻮﺭﻡ , ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ,
ﯾﺎﺭﺏ,,"ﺩﻭﺳﺖ "ﺍﮔﺮ ﺳﺎﻗﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ؟اشتراک گذارنده Horamtanha و 17 نفر دیگر
رضا
رضا

تو را باید کمی بیشتر دوست داشت
کمی بیشتر از یک همراه
کمی بیشتر از یک همسفر
کمی بیشتر از یک آشنای ناشناس!
اندازه تمام دلشوره‌هایت
اندازه اعتماد کردنت
تو را باید با تمام حرف‌هایی که در چشمانت موج می‌زند
تو را باید...اشتراک گذارنده Horamtanha و 18 نفر دیگر
رضا
رضا

عشق،
مالکیت نیست!
که تو برای من باشی و من،برای تو!
عشق یک همراهی زیباست،
اوج همدلی دو آدم!
همان لحظه که تمام هستی،به من و تو
حسادت کنند!!!اشتراک گذارنده Horamtanha و 15 نفر دیگر
رضا
رضا

برایت غصه ها خوردم
ولیکن قصه ها گفتــی
کـه عشق آسان بود اول
ولــی افتاد مشکلها
ولــی هرگز نفهمیدی کـه
بر دیــوار ،بنْوشتــم؛
امانت دادمت قلبم
دراین دنیای بیدلها


اشتراک گذارنده Horamtanha و 17 نفر دیگر