ےِ בختر تابستونی ∞ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ےِ בختر تابستونی ∞ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ےِ בختر تابستونی ∞
ےِ בختر تابستونی ∞
اشتراک گذارنده yalda95 و 21 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی ∞
ےِ בختر تابستونی ∞
اشتراک گذارنده dahkdeshgh و 26 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی ∞
ےِ בختر تابستونی ∞
اشتراک گذارنده dahkdeshgh و 29 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی ∞
ےِ בختر تابستونی ∞-من

وقتی تورو می بینم و پر می کشم توو دستای گرمت مث قدیما بچه میشم
میخوام با تو باشم توو دنیا جایی ندارم به جز دل تو اینو می گم...


اشتراک گذارنده a7l7i7 و 29 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی ∞
ےِ בختر تابستونی ∞

، درمورد دلتنگی واقعی چیزی نمی دانی

چون این زمانی اتفاق می افتد که کسی رابیشترازخودت دوست داشته باشی...اشتراک گذارنده dahkdeshgh و 28 نفر دیگر