ےِ בختر تابستونی فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ےِ בختر تابستونی قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

دلـے بزرگ میخواهد
زندگی کردن در این دنیا...

دلـے میخواهد
که خیلی چیزها رو نبینی...
خیلی چیزها رو نشنوی...
و
از خیلی چیزا "بگذری"...!


اشتراک گذارنده gvj و 3 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

مــاه دوازدهم آمــد…

ولی

مــاه دوازدهم نیامد…


“اللهم عجل لولیک الفرج”


اشتراک گذارنده a7l7i7 و 7 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی
gvj

موش موشی

دیدگاه

اشتراک گذارنده a7l7i7 و 6 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

کاش روزی برسد؛
که دیگر هیچ دلی نشکند..
هیچ اشکی.. از هیچ چشمی نریزد..
هیچ کودکی آزار نبیند..
و در حق هیچ زنی .. درهیچ گوشه ای از جهان ، ستم نشود..
روزی که همه ، بیشتر هوای هم را داشته باشیم..
ملیت، جنسیت، نژاد، رنگ و هیچ چیز دیگری میان دلهایمان فاصله نیندازد..
روزی که چیزی به نام جنایت ، ظلم و بدی ، مصداقی نداشته باشد..
همان روزی که به کودکانمان حکایاتی از روزگاری که همه جا جنگ و بی عدالتی بود بگوییم.. و آن ها حتی باورشان نشود..
روزی که انسان باشیم..!
نمی دانم کِی..
ولی آن روز می آید...
و همه مان اهالیِ خوشبختِ بهشت خواهیم بود..
همان بهشتی که خودمان خرابش کرده بودیم...
... ادامه


اشتراک گذارنده a7l7i7 و 9 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

آهنگ زﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ !
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ ،
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ...
ﻣﻬﻤﺎﻥ "ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ" ﺯﻧﺪﮔیت می شوند ،
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ...
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ...
ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺕ خواهی ماند !
ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ ،
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ "ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ" ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ،
ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺳﺖ بزنی ... !

... ادامه


اشتراک گذارنده a7l7i7 و 10 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی
، صبر لایزال نبوی بود که در هیأت عفتی سربه فلک کشیده، درکوچه های مدینه
درتمام رهگذرهای هستی، حضور رابه کائنات یادآور می شد.
افسوس از ، که همسایه اهالی غفلت وسنگ دلی شد.
.


اشتراک گذارنده Marve00 و 15 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

مردمانی با قلبهایی مهربان، احمق نیستند...
آنان میدانند رفتار های دیگران را اما،
آنان را بارها و بارها می بخشایند...
زیرا که قلبهاشان زیباست...


اشتراک گذارنده sepehr248 و 13 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

، زیاد سخت نیست ...

کافیست مهربانی کنی
زبانت که نیش نداشته باشد و کسی
را نرنجاند، همین انسانیت است
وقتی برای همه خیربخواهی
همین انسانیت است...اشتراک گذارنده sepehr248 و 16 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

که باشیم چشم هایمان پر می شود از حس خوب آرامش
که باشیم کویر، به حرمت قلب هایمان دریا می شود
یک سلوک است ... یک نیاز...نیازی برای آدم گمشده ی امروز ...
خلوص است، رنگارنگ شدن نیست، صفای دل است
و بلاهت نیست...
را دوست بداریم
بی ریا، پاک، باتمام وجود...
یادمان نرود اگر باشیم، هم ازبالا نگاهمان می کندوبه ما لبخند می زند
اگر کمی باشیم ...


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 14 نفر دیگر