ےِ בختر تابستونی فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ےِ בختر تابستونی قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی
اشتراک گذارنده miss-y و 5 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

آمد، نیاورد
نسیمی بوی نیاورد


رسم بد عهدی ایام چو دید ابر
گریه اش بر سمن و سنبل و آمد.اشتراک گذارنده gvj و 6 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی


در ، همیشه، از ، ،آسان تر است...

اما، من اصلا ازکسانی که آسان ترین راه، راانتخاب می کنند، خوشم نمی آید.
تورابه شاد باش
وبرای هرکاری از دستت بر می آید، انجام بده!اشتراک گذارنده sogand7123 و 18 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

بوی می‌آید؛ بوی خوش و شمیم شکوفه‌های دل انگیز و رایحه روح بخش بندگی .

، ماه كشیده شدن خط گذشت و غفران الهی بر خطاهای گناهكاران در سایه «الغوث الغوث های عمق جانی» است!
، ماه مفروش كردن قدوم شب قدر با اشک‌های شوق برای درك «زیباترین لحظه حیات انسانی» است!اشتراک گذارنده sogand7123 و 21 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

وقتی می مانی و می بخشـــــــــــــــــی...
فکر می کنند، را بلد نیستی...

باید آدم ها از دست دادن را متذکر شوند...
آدم ها همیشه ودر هرشرایطی نمی مانند...
در راباز می کنند وبرای ، می روند...اشتراک گذارنده fmz-mi و 26 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

!
...

هرلحظه ام ...
پراز هوای ، اما قصورم را به دل نگیر، انتهای را برکه ها نمی فهمند...
پس اگر گاهی گم می کنم، را
راه را نشانم ده، که محتاج رحمتت هستم.

، فالوور ، منتظــــــــــــر یه ... فقط همین


اشتراک گذارنده fmz-mi و 21 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

آدم ها را بـــــــــــــدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی...

pozos
کاری که با می کند.


اشتراک گذارنده nazelham29 و 27 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

miss-y

از الف تا یاء
با ضمه را از بر کردم...
م با فتحه ونون رفت که رفت به عادت کردم.


اشتراک گذارنده nazelham29 و 24 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی
اشتراک گذارنده nazelham29 و 22 نفر دیگر
ےِ בختر تابستونی
ےِ בختر تابستونی

...
مراکه می شناسی؟؟؟
خودمم کسی شبیه !
به سختی ، به لطافت
طرح وهنر،
رویایی از جنس امیـــــــــــــــد

، خوشی های ساده ام .
برای همه باران ها حرفی دارم...
شاید هایم باهمه فرق دارد.

پیش ازآن که پاییز، آخرین پنجره رااز بگیرد، فصل رانگه دار..
راورق نزن، ، انگور خواهم رسید.
! همین حوالی ام.
... ادامه


اشتراک گذارنده nazelham29 و 23 نفر دیگر