عکس

گروه عمومی · 4503 کاربر · 19837 پست
گروه سایت گالری عکس ققنوس در فیس بوک ایرانی

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/08/27 - 20:40
ملحق شده اند
1395/03/13 - 19:48
ملحق شده اند
1394/10/12 - 20:27
ملحق شده اند
1394/08/8 - 14:00
ملحق شده اند
1394/08/4 - 15:12
ملحق شده اند
1394/07/13 - 13:23
ملحق شده اند
1394/06/30 - 23:40
ملحق شده اند
1394/06/27 - 09:54
ملحق شده اند
1394/06/25 - 09:08
ملحق شده اند
1394/06/20 - 17:23

ارسال به عکس

فردین
فردین
حسین
حسین
سلام
download.jpg


اشتراک گذارنده AVISA77
ع ل ی ر ض ا
ع ل ی ر ض ا
زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.


اشتراک گذارنده YeGii
ع ل ی ر ض ا
ع ل ی ر ض ا
اشتراک گذارنده fmz-mi AmirKazemi
ع ل ی ر ض ا
ع ل ی ر ض ا
فردین
فردین
چ ر ا ؟ s43.gifs43.gif


اشتراک گذارنده fmz-mi takecare
خدا ناظرست
خدا ناظرست
شخصی به قصدتحقیرکردن
‏‎مورچه ای رابا انگشت فشارداد.
‏‎مورچه خندیدوگفت:

‏‎ای انسان مغرور نباش
‏‎که تودر قبرت برای من وعده غذایی بیش نیستی
در اوج قدرت مردباش


اشتراک گذارنده Doyle ham93
خدا ناظرست
خدا ناظرست
آبان روز جهانی کوروش! / شایعه 0345
• گردآوری و تنظیم: سایت شایعات
• پنجشنبه 7 آبان 1394 ساعت 13:15
روز هفتم آبان یا 29 اکتبر روز جهانی کوروش نیست و در هیچ تقویم یا گزارش معتبر تاریخی با کوروش یا تولد او مرتبط نشده و این روز در لیست روزهای جهانی سازمان ملل و یونسکو نیز قرار ندارد!

پاسخ شایعه
1. روزی به نام کوروش در هیچ تقویم داخلی یا بین المللی وجود ندارد!
2. اولین بار در سال‌های ابتدایی دهه 80 ادعای روز جهانی کوروش توسط یک روزنامه‌نگار تاریخ‌نویس در یکی از روزنامه های کشور اعلام شد.
3. این ادعا حاصل یک سوتفاهم برای وی بود! در هیچ جای تاریخ اشاره‌ای به اینکه روز 7 آبان یا 29 اکتبر ارتباطی با كوروش هخامنشی داشته باشد، نشده است!
[لینک ضمیمه]
4. در سایت رسمی سازمان ملل متحد (United Nations) و در لیست روزهای جهانی ثبت شده (International Days) ، در ماه اکتبر و سایر ماهها چنین روزی مشاهده نمی شود!
[لینک ضمیمه]
5. حتی در سایت رسمی سازمان یونسکو (Unesco) و در لیست روزهای جهانی آن نیز چنین روزی وجود ندارد!
[لینک ضمیمه]
[لینک ضمیمه]
6. تاریخ ایران سرشار از حماسه ها، جوانمردیها و حق طلبی های مردان بزرگیست که برای بزرگداشت تاریخ چنین کشوری نیاز به جعل و دروغ نیست!

حق جو وحق طلب باشیم
لینک مطلب جهت انتشار:
[لینک ضمیمه]
... ادامه


اشتراک گذارنده Sara_sh77 mohammad4256
خدا ناظرست
خدا ناظرست
آبان روز جهانی کوروش! / شایعه 0345
• گردآوری و تنظیم: سایت شایعات
• پنجشنبه 7 آبان 1394 ساعت 13:15
روز هفتم آبان یا 29 اکتبر روز جهانی کوروش نیست و در هیچ تقویم یا گزارش معتبر تاریخی با کوروش یا تولد او مرتبط نشده و این روز در لیست روزهای جهانی سازمان ملل و یونسکو نیز قرار ندارد!

پاسخ شایعه
1. روزی به نام کوروش در هیچ تقویم داخلی یا بین المللی وجود ندارد!
2. اولین بار در سال‌های ابتدایی دهه 80 ادعای روز جهانی کوروش توسط یک روزنامه‌نگار تاریخ‌نویس در یکی از روزنامه های کشور اعلام شد.
3. این ادعا حاصل یک سوتفاهم برای وی بود! در هیچ جای تاریخ اشاره‌ای به اینکه روز 7 آبان یا 29 اکتبر ارتباطی با كوروش هخامنشی داشته باشد، نشده است!
[لینک ضمیمه]
4. در سایت رسمی سازمان ملل متحد (United Nations) و در لیست روزهای جهانی ثبت شده (International Days) ، در ماه اکتبر و سایر ماهها چنین روزی مشاهده نمی شود!
[لینک ضمیمه]
5. حتی در سایت رسمی سازمان یونسکو (Unesco) و در لیست روزهای جهانی آن نیز چنین روزی وجود ندارد!
[لینک ضمیمه]
[لینک ضمیمه]
6. تاریخ ایران سرشار از حماسه ها، جوانمردیها و حق طلبی های مردان بزرگیست که برای بزرگداشت تاریخ چنین کشوری نیاز به جعل و دروغ نیست!

حق جو وحق طلب باشیم
لینک مطلب جهت انتشار:
[لینک ضمیمه]
... ادامه


اشتراک گذارنده nicefunboy01 Doyle