IMG-20150113-WA0006.jpg IMG_۲۰۱۶۱۲۲۰_۱۴۴۳۰۱.jpg IMG-20161203-WA0030.jpg IMG_۲۰۱۶۱۱۲۳_۱۹۳۹۱۷.jpg
nina.n (آفلاين)

گفتنیا رو بالا گفتم... [درباره]
nina.n فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط nina.n قادر به مشاهده مشخصات او هستند
nina.n
nina.n
اوج بدبختی اونجاست که از خدا طلب مریضی کنی شاید یکی پیدا شد که دوستت داشته باشه و نگرانت بشه....

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Horamtanha mojtaba500
nina.n
nina.n
خوبم،به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن...

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Horamtanha
nina.n
nina.n
چه خوش است راز گفتن
به حریف نکته سنجی
که سخن نگفته باشی و
سخن شنیده باشد....

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
nina.n
nina.n
نوش دارویم تویی،لطفا پس از مرگم نیا...

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m Hana1364
nina.n
nina.n
آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست...

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m Hana1364
nina.n
nina.n
همه ساعت ها را عقب بکش...
جز ساعت دلت را!
می خواهم هر روز یک ساعت
بیشتر یکدیگر را دوست بداریم!"
ﻣﻬـــﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ
ﺗﻮ ﺩﻝ ِ ﻫﻤﻪ ﻣﻬـــــــــﺮ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ...
ﻫﻮﺍ، ﻫﻮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯿﺸﻪ ....
ﻓﻘﻂ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﻬـــﺮ ِ ﺍﻭﻧﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺩﻟﺘﻮﻥ
ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ِ ﺷﻤﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻝﺍﻭﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺩلها ﭘﺎﯾﯿـﺰﯼ ِ ﭘﺎﯾﯿـﺰﯼﻣﯿﺸﻪ ......

..مهرتان افزون...
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 2 نفر دیگر
nina.n
nina.n
ﻧﻔﺴﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺗـﻮ ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﺒﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ
ﺑﺎ ﺩﻭﺑﯿﺘﯽ ، ﻏﺰﻟﯽ ، ﺣﺎﻝ ﻣـﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻦ
ﺑﺎﺗﻮ ﺷﻌﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻮ ﺷﮑﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ
(بدون مخاطب)

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m nicefunboy01
nina.n
nina.n
دارم باخود فکر میکنم
لباسی را ک چند سال پیش خریده ام الان تنم نمیشود
اگر تنم شود دیگرکهنه شده
کهنه نباشد ، ازمد افتاده است
کلا لباس چندسال پیشم را دیگر تن نمی زنم
آنوقت نمیدانم
تویی ک مرا چند سال پیش در شرایط سخت ترکم کردی ورفتی
چگونه ب خودت اجازه میدهی
برگردی و بخواهی ب زور خودت را تنم کنی
میگویند برگشتن ب کسی ک ترکتان کرده
مانند پوشیدن لباس چرک بعد از حمام کردن است
راست میگویند
تو دیگر برایم ،لباس کهنه ی ازمد افتاده ی چرکی بیش نیستی
برگرد و فراموش نکن
درآن خیابانی ک ترکم کردی
هرگز مرا نخواهی یافت .
خودت رابرایم توجیح نکن
نگو تو بهترینی
هـــــــــه
بگو رفتم ،دورهایم را زدم
بهتر ازتو نیافتم، برگشتم

_
... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 4 نفر دیگر
nina.n
nina.n
یادم باشد عاشق کسی شوم که:
شعر را بلد باشد...
کسی ک بفهمد وقتی ستاره را ب چشم هایش،
زمین را به آغوشش،
بهار را ب بودنش تشبیه میکنم
یعنی دیوانه
دوستت دارم...

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
nina.n
nina.n
گاهی بدست نیاوردن، نرسیدن خود معجزه ای بزرگ است که شاید خیلی دیر به چشم بیاید. گرچه صدای آه بعضی حسرت ها بلند و خسته کننده آدم را به انتهای ناامیدی می رساند اما بعدها خواهیم فهمید جای پای بعضی آدم ها اگر ماندنی میشد و بعضی از اتفاقات اگر بیش از پیش خاطره ساز میشدند دیگر امیدی نمی ماند که به انتهای ناامیدی برسد اشک ها کش دار و روح پریشان تمام عمر را عزادار بود..
باید بپذیریم بعضی بدست نیاوردن ها شانس فوق العاده ایست که می توانست آغازگر یک ویرانی بزرگ تر باشد، زخم های عمیق تر باشد..!
گاهی بدست نیاوردن، نرسیدن معجزه ای بزرگ است که چشم ها توان دیدنش را ندارند،‌ باید زمان ها بگذرد تا بفهمیم معمای این گره بازنشده را...

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 2 نفر دیگر