IMG_20180815_164041_307.jpg IMG_20180815_160904_380.jpg IMG_20180815_155830_733.jpg IMG_20180815_154827_661.jpg
ناصر (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : nike
نام کامل : ناصر
امتیاز کاربری : 1946
جنسیت : مرد
19 ساله | 1 / 1 / 1378

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

ناصر
ناصر
انا حملنا الحزن اعواما
وما طلع الصباح


وما سالها اندوه را بر دوش
کشیدیم و صبح طلوع نکرد
IMG_20180815_164041_307.jpg

| دیدگاه

ناصر
ناصر
وقتی که یک نفر سر گرسنه
بر بالین می گذارد
آزادی به اندازه
یک کفه دست هم به درد نمی خورد

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
ناصر
ناصر
من هیچ گناهی را بالاتر از این
نمی شناسم
که بی گناهی
رابه بهانه نام خدا
زیر فشار قرار دهند

| دیدگاه

ناصر
ناصر
IMG_20180815_160904_380.jpg

دیدگاه

ناصر
ناصر
IMG_20180815_155830_733.jpg

دیدگاه

ناصر
ناصر
در میان همه آرمانهای سیاسی
آن که ادعای خوشبخت کردن
جامعه بشری را دارد
از همه خطرناک تر است
تلاش برای برپای بهشت
بر زمین همیشه
جهنم به بار آورده است
IMG_20180815_154827_661.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده zari-f
ناصر
ناصر
معروف است پس از زلزله
سال 57طبس علمای ناراضی از حکومت
وشاه چنین می گفتند
وقتی مردم در اثر ظلم و ستم
حکومت تکان نخورند
زمین تکان میخوردو آنها را
تکان میدهد
IMG_20180814_165817_506.jpg

| دیدگاه

ناصر
ناصر
چه سنگ دل است
سیری که گرسنه را
نصیحت می کند
تادرد گرسنگی
را تحمل کند
IMG_20180814_165524_431.jpg

| دیدگاه

ناصر
ناصر
هرگز نفهمیدم چرا
کافری که مریض میشود
دچار عذاب الهی شده
ومسلمانی که مریض
می شود دچارآزمون الهی!؟
IMG_20180814_164844_429.jpg

| دیدگاه

ناصر
ناصر
ازکسانی که بدبختی دیگران
را می بینندو به حال خود شکر
میکنند حالم بهم می خورد
IMG_20180814_164223_990.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده YeGii mortezashadi