عکس های زیبا

گروه عمومی · 191 کاربر · 9636 پست
عکس های زیبا از مناطق مختلف دنیا به هم راه تصاویر زمینه و......

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/09/24 - 01:48
ملحق شده اند
1394/08/9 - 21:59
ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:58
ملحق شده اند
1394/02/28 - 16:20
ملحق شده اند
1392/05/2 - 17:34
ملحق شده اند
1392/04/14 - 20:13
ملحق شده اند
1392/04/14 - 01:52
ملحق شده اند
1392/04/1 - 02:02
ملحق شده اند
1392/03/15 - 15:54
ملحق شده اند
1392/03/15 - 02:18

ارسال به عکس های زیبا

محمدرضا
محمدرضا
کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و ثروت کرده اند به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند. خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است. خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد، انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند، و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها. قدردان داشته هایتان در زندگی باشید و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید.اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥
اشتراک گذارنده ninaash و 11 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥

وقت آن شد كه به حكم بدهي...

s43.gifs43.gifs43.gifs43.gifs43.gif
Ahrar group
image.jpeg


اشتراک گذارنده ninaash و 8 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥

ببخش كه از دست ما خسته نميشي...
s43.gifs43.gifs43.gifs43.gifs43.gif
Ahrar group
image.jpeg


اشتراک گذارنده ninaash و 11 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥

...و شايد ؛
نام كه
در آن نتوانم را
بر جاري كنم
و بخورم...
صلّي الله عليك يا
s43.gifs43.gifs43.gifs43.gifs43.gif
Ahrar group
image.jpeg


اشتراک گذارنده ninaash و 12 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥
اشتراک گذارنده ninaash و 11 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥
اشتراک گذارنده ninaash و 10 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥
اشتراک گذارنده naser6863 و 8 نفر دیگر
♥BaRaN♥
♥BaRaN♥
اشتراک گذارنده naser6863 و 9 نفر دیگر