IMG_20180225_225653.jpg IMG_20180225_223303.jpg IMG_20180225_224456.jpg IMG_20180225_223321.jpg
عرفان (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : neme
نام کامل : عرفان
امتیاز کاربری : 2058
جنسیت : مرد
0 ساله | 1 / 1 / 1396

بارکد اختصاصی

عرفان
عرفان
شاگرد ازاستاد پرسید:
آیا استاد شما در مقابل کوه ایستاده اید
یاکوه در مقابل شما ایستاده است
استاد گفت :
این ذهن توست که ایستاده است
IMG_20180225_225653.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
شهردار تهران اعدام شد!!
علیرضا نیک پی 38سال پیش
توسط,پدران انقلابی ما به جرم
حل نکردن مشکل ترافیک ,وآلودگی هوا
اعدام شد..
الان میگن برای رفع الودگی
هوا دعای باران کنید
IMG_20180225_223303.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
خداوندا به مذهبی ها
بفهمان که
مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید
پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد
IMG_20180225_224456.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364
عرفان
عرفان
همیشه روزهایی هست
که انسان در آن کسانی را
که دوست می داشته
بیگانه میابد
IMG_20180225_223321.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده aq-reza
عرفان
عرفان
IMG_20180225_223401.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده ava0901
عرفان
عرفان
IMG_20180225_201600.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده sareh23
عرفان
عرفان
IMG_20180225_072312.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
IMG_20180225_003600.jpg

دیدگاه

عرفان
عرفان
IMG_20180224_220914.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_
عرفان
عرفان
برخی امام گذشته را عاشق اند
اما امام حاضر رانه!
میدانی چرا؟
چون امام گذشته را آنگونه
بخواهند تفسیر میکنند
اما امام حاضر را باید
فرمان ببرند
IMG_20180224_213916.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_