IMG_20180507_232304.jpg IMG_20180507_231419.jpg IMG_20180507_231449.jpg IMG_20180507_230907.jpg
عرفان (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : neme
نام کامل : عرفان
امتیاز کاربری : 2162
جنسیت : مرد
1 ساله | 1 / 1 / 1396

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

عرفان
عرفان
رضا شاه جاده چالوس و با بیل
وکنگ ساخت پولی از مردم
نگرفت
حالا اینا واسه کاری ک نکرده اند
می خواهند ماشینی 20تومان بگیرند
اونم تو این شرایط
IMG_20180507_232304.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
IMG_20180507_231419.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
برای من که کبوتری ام
سرگردان بیا و بام شو
اصلا بیا و دام شو
IMG_20180507_231449.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364
عرفان
عرفان
موهایش
دریا بود
IMG_20180507_230907.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364
عرفان
عرفان
وچشمان
معصوم توو
IMG_20180507_230609.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
s15.gif ابرهای
همه عالم شب و روز
در دلم می گریند
IMG_20180507_230124.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
آنچه از همه دردناک تر است
فقر و بیماری نیست
بی رحمی مردم نسبت به
یکدیگر است
IMG_20180507_170757.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
ما پادشاه را کشتیم
سعی کردیم دنیا را تغییر بدهیم
حالا تنها چیزی که گیرمان آمده
یک پادشاه جدید است
ک از قبلی بهتر نیست
اینجا سرزمینی است
ک برای آزادی جنگیدیم
حالا برای نان می جنگیم
نکته اینجاست
ک همه وقتی باهم برابر می شوند
ک مرده اند

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Makeh1372
عرفان
عرفان
وگفت :اگر دوزخ را بر من بخشند
هرگز هیچ عاشق را نسوزانم
از بهر آنکه عشق خود او را
صد بار سوزانده است
IMG_20180507_165031.jpg

| دیدگاه

عرفان
عرفان
هر چیز که از دست می رود بگذارید
برودچیزی را که به خایه مالی آلوده باشد
را نمی خواهم
حتی این زندگی را
IMG_20180504_235154.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle