گلبدَس.jpg تقدیم..jpg شبّو.jpg گل پرپر.jpg
علی (آفلاين)

بندۀخداوعاشق اطاعت خدا ورسول الله«صلَّ الله .. [درباره]
علی فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط علی قادر به مشاهده مشخصات او هستند
علی
علی


پنجم اسفند ماه در ایران باستان سپندارمزگان«روزعشق»است

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

یک عصرِ دل انگیز

در ایوانِ پر از گل و آب پاشی شده؛

روی صندلی های چوبیِ قدیمی...

همراه با صدای قِژ قِژِشان و آوازقناری ها

تو با سینیِ چاییِ خوشرنگ در دست و

با آن لبخند جذابت خیره شده ای به

صورت ولبهایم که من چه میخواهم بگویم؟

ومن نگاهت میکنَم سَـر تا پا،عاشِـــــقانه،

وبسرعت برق خاطرات زندگیمون جرقّه میزنه

اون گلی که لا به لای موهای بافته ات جا خوش کرده، چه،زیبا خودی نشون میده،

آفرین بر ذوق و سلیقه وکمالِ تو

چائیم را بدون قند خوردم بس که شیرین است لبخندت...عزیزدلم حضورت، حرفهایت به دلم مینشینندآرامش دارند

مثل نشستن دانه های برف بر دلِ زمین
همانقدر لطیف ،همانقدر آرام …

*مراقب لحظاتِ دوست داشتنیِ زندگی باشیم...زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.

... ادامه
گلبدَس.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_
علی
علی


پنجم اسفند ماه در ایران باستان سپندارمزگان«روزعشق»است

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

به فرصت این روزهای باقیمانده از سال
به احترام زندگی که تقدیمتون تا معجزه
وار تجربه شوند؛

عزیزم،تامیتونی،روی جدول خیابون راه برو...

تویِ حموم حسابی دوش بگیروبلند صداتو رها کن

اگه براتون ممکنه؛بروید شهربازی...

با آهنگ مورد علاقت ترانه ای بخون

برای هر بچه‌ هائی که میبینی شکلک در بیار

به پیرمردا پیرزنها سلام بِده ولبخند بزن
وبلطف خدا ؛خوشحال باش وبرو توی کتابخونۀ عمومی،

یایک مغازه کتاب فروشی کلی باعناوین کتابهاوَر بُرو...

اگرکودکی گل بدست اومد جلوت یا فال دستش بود
یکی بخر دنیا که به آخر نمیرسه...

واگر قرار به زندگی ست برگ های مرده را هَرَس کنید

خودتو مهمون خوراکی خوشمزه بکنید...
دنیا دو روزه تا کی قایم شدن و الکی غصه خوردن!
اگر قرار به مردن است،غیرِخداچه کسی میداند کی و چطور؟

شاد باش، برو جلو.خود شادی‌ها پشتت صف میکشن...
قانون زندگی همینه

که چه چاره ای غیرِ این راهِ پاکِ یزدانی،که براوتوکل بایدکرد.

*مراقب لحظاتِ دوست داشتنیِ زندگی باشیم...زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.
laile
... ادامه
تقدیم..jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
علی
علی


پنجم اسفند ماه در ایران باستان سپندارمزگان«روزعشق»است

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

به فرصت این روزهای باقیمانده از سال
به احترام زندگی که تقدیمتون تا معجزه
وار تجربه شوند؛

عزیزم،تامیتونی،روی جدول خیابون راه برو...

تویِ حموم حسابی دوش بگیروبلند صداتو رها کن

اگه براتون ممکنه؛بروید شهربازی...

با آهنگ مورد علاقت ترانه ای بخون

برای هر بچه‌ هائی که میبینی شکلک در بیار

به پیرمردا پیرزنها سلام بِده ولبخند بزن
وبلطف خدا ؛خوشحال باش وبرو توی کتابخونۀ عمومی،

یایک مغازه کتاب فروشی کلی باعناوین کتابهاوَر بُرو...

اگرکودکی گل بدست اومد جلوت یا فال دستش بود
یکی بخر دنیا که به آخر نمیرسه...

واگر قرار به زندگی ست برگ های مرده را هَرَس کنید

خودتو مهمون خوراکی خوشمزه بکنید...
دنیا دو روزه تا کی قایم شدن و الکی غصه خوردن!
اگر قرار به مردن است،غیرِخداچه کسی میداند کی و چطور؟

شاد باش، برو جلو.خود شادی‌ها پشتت صف میکشن...
قانون زندگی همینه

که چه چاره ای غیرِ این راهِ پاکِ یزدانی،که براوتوکل بایدکرد.

*مراقب لحظاتِ دوست داشتنیِ زندگی باشیم...

www_roozgozar_com_2071.gif

زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.

Click here to enlarge27.gifClick here to enlarge
tanha_m
... ادامه
شبّو.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
علی
علی
wqb2_images.png

پنجم اسفند ماه در ایران باستان سپندارمزگان«روزعشق»است

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

به فرصت این روزهای باقیمانده از سال
به احترام زندگی که تقدیمتون تا معجزه
وار تجربه شوند؛

عزیزم،تامیتونی،روی جدول خیابون راه برو...

تویِ حموم حسابی دوش بگیروبلند صداتو رها کن

اگه براتون ممکنه؛بروید شهربازی...

با آهنگ مورد علاقت ترانه ای بخون

برای هر بچه‌ هائی که میبینی شکلک در بیار

به پیرمردا پیرزنها سلام بِده ولبخند بزن
وبلطف خدا ؛خوشحال باش وبرو توی کتابخونۀ عمومی،

یایک مغازه کتاب فروشی کلی باعناوین کتابهاوَر بُرو...

اگرکودکی گل بدست اومد جلوت یا فال دستش بود
یکی بخر دنیا که به آخر نمیرسه...

واگر قرار به زندگی ست برگ های مرده را هَرَس کنید

خودتو مهمون خوراکی خوشمزه بکنید...
دنیا دو روزه تا کی قایم شدن و الکی غصه خوردن!
اگر قرار به مردن است،غیرِخداچه کسی میداند کی و چطور؟

شاد باش، برو جلو.خود شادی‌ها پشتت صف میکشن...
قانون زندگی همینه

که چه چاره ای غیرِ این راهِ پاکِ یزدانی،که براوتوکل بایدکرد.

*مراقب لحظاتِ دوست داشتنیِ زندگی باشیم...

www_roozgozar_com_2071.gif

زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.

Click here to enlarge27.gifClick here to enlarge
... ادامه
گل پرپر.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 tanha_m
علی
علی


پنجم اسفند ماه در ایران باستان سپندارمزگان«روزعشق»است

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

به فرصت این روزهای باقیمانده از سال
به احترام زندگی که تقدیم شد تا معجزه
وار تجربه شود؛

عزیزم،به احترام زخم ها که درس شدند و

با هر بار عمیق تر شدن، زنگِ اخطار شدند؛

عمرِ عزیز را پای بیهودگی ها تلف نکنیم

رفتنی های مانده را بفرستیم بروند

مانده ها سمِ خطرناکِ دل و روان و تن اند...

رها کنیم نشدنی هایِ کش آمده را

که هر چقدر دیرتر، کشیدَنش دردناک تر...

جا باز کنیم برای آمدنی هایِ پشت در مانده

نفسی تازه کنیم...به تنهایی غمبار لبخند بزنیم

جوری که نفهمد از او ترسیده ایم آنقدر باشید که او پا پس بکشد
وبلطف خدا ؛ شانس و قسمت را رها کنید
تلاشهایِ صادقانهۀخودتان را بچسبید
هر چه میخواهید از خداتان بخواهید
هر چند که اندک گیرتان بیاید، هر چقدر که خسته باشید...

اگر پیِ عشقید عشق را بسازید،ساختن کجا و گدایی کردن کجا...

واگر قرار به زندگی ست برگ های مرده را هَرَس کنید
اگر قرار به مردن است،غیرِخداچه کسی میداند کی و چطور؟

پس تا آن روزاضافه بر آنچه که ذاتِ زندگیست، خون بر دل دلگیرتان نکنید

که چه چاره ای غیرِ این راهِ پاکِ یزدانی،که براوتوکل بایدکرد.

*مراقب لحظاتِ دوست داشتنیِ زندگی باشیم...زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.

... ادامه
سبدگل.gif


علی
علی


پنجم اسفند ماه در ایران باستان سپندارمزگان«روزعشق»است

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

به فرصت این روزهای باقیمانده از سال
به احترام زندگی که تقدیم شد تا معجزه
وار تجربه شود؛

عزیزم،به احترام زخم ها که درس شدند و

با هر بار عمیق تر شدن، زنگِ اخطار شدند؛

عمرِ عزیز را پای بیهودگی ها تلف نکنیم

رفتنی های مانده را بفرستیم بروند

مانده ها سمِ خطرناکِ دل و روان و تن اند...

رها کنیم نشدنی هایِ کش آمده را

که هر چقدر دیرتر، کشیدَنش دردناک تر...

جا باز کنیم برای آمدنی هایِ پشت در مانده

نفسی تازه کنیم...به تنهایی غمبار لبخند بزنیم

جوری که نفهمد از او ترسیده ایم آنقدر باشید که او پا پس بکشد
وبلطف خدا ؛ شانس و قسمت را رها کنید
تلاشهایِ صادقانهۀخودتان را بچسبید
هر چه میخواهید از خداتان بخواهید
هر چند که اندک گیرتان بیاید، هر چقدر که خسته باشید...

اگر پیِ عشقید عشق را بسازید،ساختن کجا و گدایی کردن کجا...

واگر قرار به زندگی ست برگ های مرده را هَرَس کنید
اگر قرار به مردن است،غیرِخداچه کسی میداند کی و چطور؟

پس تا آن روزاضافه بر آنچه که ذاتِ زندگیست، خون بر دل دلگیرتان نکنید

که چه چاره ای غیرِ این راهِ پاکِ یزدانی،که براوتوکل بایدکرد.

*مراقب لحظاتِ دوست داشتنیِ زندگی باشیم...زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.

... ادامه
دل مهربون.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AVISA77
علی
علی

پنجم اسفند ماه در ایران باستان سپندارمزگان«روزعشق»است

سلام،دوستَت دارم،میدونم؛دوســتم داری،
پس،بی معطلی ؛ مرا " عزیزم " صدا کن،
اگر بدانی ، با این کلمۀ زیبــــا دنیامون
زندگیــمون،چقدر لذتبخش می شود،
گاهی هم آدم دلش ضعف می رود
برای یک بوسۀناب، یک آغوش
الهی فدایت شوم
یک " دوستت دارم "
ساده وعاشقانهزندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.

... ادامه
چرا.jpg

| دیدگاه

علی
علی

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛ اینهم از عشق یکسویه؛

عاشـــقی میگفت؛

عزیزم،تا به موهایت دست می‌کشی

موج و عطر موهایت مدهوشم میکنـــد
ومن، در عطر گیسوانت زیباترین سروده ام

رامیـــگویم،که ترواشی از دل تنگم هست.

ولی افسوس که انگار تو مرا نمی بینی؛

عاشقی قصه تلخی است میان دو نفر

که فقط یک نفر از غصه به هم می ریزد!

*مراقب لحظاتِ دوست داشتنیِ زندگی باشیم...


زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین
#
... ادامه
عاشقی.jpg

| دیدگاه

علی
علی
wqb2_images.png

ایّام شهادت حضرتِ فاطمَةَالزَّهراء سلامُ الله عَلَیها تسلیت باد

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

در نوجوونیم تقریبا35سال پیش خیلی زیاد به خانه ی عمّه جونم وومخصوصاً دیدن دختر عمّۀ عزیزم میرفتم و بازی و نقاشی میکردیم و راز جنگل و شترنج و تاس بازی میکردیم. خواهرهای خودم حوصلۀ بازی نداشتن ،بیشتر دعوامون میشد منم همش دنبال دختر عمه ام میرفتم و میگفت چرا اینقدر دنبالم میای برو بشین،منَم میام بابام ناراحت میشه...
آهان،بعد چند هفته ای با بابا بزرگم به سفر میرفتیم خانه خاله جونم که اونجام5 تا دختر خاله داشتم چند تای آنها بداخلاق بودند و همش حالمو میگرفتندامام یکیشون خوب بود...
بابا بزرگم دوست داشت همینطور به شهرستانها سفر کنیم تا بچه هاشو و نوه هاشو ببینه که منو هم خیلی دوستم داشت با خودش میبرد منم لذّت میبردم هم از سفر و نهار یا شام بین راهی و هم دختر عمه ها و پسر و دختر خاله هامو میدیم، بازی شادی میکردیم...و یکی دوسال بزرگتر که شدم خواهر شوهر خالم هم بد اخلاق و بی ادب بود و ایشونمدختری داشت که اونم به خانه ی خالم میاد و به پسر خالم یواشکی میگه که مراقب باش این یعنی منو میگه که با دخترش کاری نکنم!!! حالا میفهمم بزرگترا چه فکرائی میکردن؟!

باور کنید بعضی خاطرات هرگز تو زندگی گُم نمیشن،اما خدایا چه زود گذشت روزگار. . .

پیر شدیم رفت،،،عزیزان تموم حسّای خوب،مثل حِس دوست داشتن،بازی شادی آرامش،. .ِحس جاذبه و علاقمندی ،حِس عاشق بودن، خییییلی زیبا هستند اونا رو در جائی بنویسید.*ومراقب خاطراتِ دوست داشتنی های زندگیمون باشیم. . .

www_roozgozar_com_2071.gif

زندگیتون پرازنورِ رحمتِ خداوندجان آفرین

gol.مشاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدیgol.

Click here to enlarge27.gifClick here to enlarge
... ادامه
رُز.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده esmaeel56430758
علی
علی
ایّام شهادت حضرتِ فاطمَةَالزَّهراء سلامُ الله عَلَیها تسلیت باد

سلام؛دوستان عزیزم صمیمانه دوستتان دارم؛

وقتی یه چیزی،مثلاًدفترچه ای قدیمی رو گُم میکنی،....

ساعتها وقت میگذاری واسه پیدا کردنش،...هرجا رو که لازم باشه زیر و رو میکنی و

فقط به این فکر میکنی که پیداش کنی حالا هر جوری که شده.....

پیدا که نشه،صِدات هم در میاد..دفترچه ی من کو؟؟

و شاید یکی دونفری همراهیت کنند واسه این گشتن و پیدا کردن،

تا بالاخره یه نفر از یه گوشه ی دنجی داد میزنه

«بیااااا پیداش کردم»
انگار قلبت آروم میگیره و ناخودآگاه از گشتن دست میکشی......

چه لذتی داره،وقتی چیزی رو که گم کردی پیداش کنی. . .

بعضی چیزها چون گُم شدنشون به چشم میاد؛

جستجویی برای پیدا شدنشون هم هست. . .
اما بعضی چیزها تو زندگی وقتی گُم میشن،حتی نمی فهمیم که گم شدند. . .

مثلِ تموم حسّای خوب،حِس آرامش،. .ِحس دوست داشتن،حِس عاشق بودن. . ؛

اینها وقتی لابلای مشغله ها و روزمرگی ها
گم میشوند،یه جوره آرومی کمرنگ و کمرنگ تر میشن و

ما بی خبر سنگین و سنگین تر میشیم. . .
بدون اینکه بفهمیم چه چیزی رو گُم کردیم...

اینها وقتی گُم میشوند؛طول و عرض زندگی هم از دسته آدم میره....

و اینکه کجایی و چیکار داری میکنی؛
سوال بی جوابی میشه که از خودت میپرسی. . .

اینها رو نباید به اَمان زندگی ول کرد و رفت،،،
اینها رو باید از گوشه گوشه ی زندگی،آویزون کرد که جلو چشم باشند. . .

و هیچ وقت گم نشوند.
*مراقب دوست داشتنی های زندگیمون باشیم. . .
... ادامه
تقدیمی.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Horamtanha