بانوي فريادسياه"سحر" فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط بانوي فريادسياه"سحر" قادر به مشاهده مشخصات او هستند
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
:.... اگه يكيو ، در نيار چون با _مي أفتي!!!...
ازش فاصله نگير اگه شه!!
باهاش قهر نكن گيره!!
تهديدش نكن ميپره اون آدم شه!!
اگه دوسش داري همونجوري كه
اگه دوسش داري تو اوج تلخي ها و سختي ها از #آغوشت_بيرونش_نكن ، بزار ياد بگيره آغوشيه_كه_توشه!!!
و هيچ وقت اجازه نده بره جايي از دست تو كنه!.. اون موقعست كه تو ........


اشتراک گذارنده sahar6868 و 16 نفر دیگر
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
اشتراک گذارنده shab_eshgh و 30 نفر دیگر
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
به #آدم_ها_نبايد_زياد_نزديك_شد!!!!..... #آدم ها با ابهاماتشان ، با چيزهايي كه در موردشان دانيم_و_نمي بينيم ، داشتني ترند!!...
به در حدي كه بايد داد چون شناخت بيشتر در هر صورت كننده خواهد بود
مي شود براي يك آدم گذاشت و همه ي را كشف كرد !!
مي شود وارد اش را فهميد!....
......اما ارزد!!!!! به شدن ايد......
به به آدم ها معتقدم ،در هر اي و از هر نوع آن
#آدمها_از_دور_زيباترند


اشتراک گذارنده elshan26 و 41 نفر دیگر
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
آرام بخش ها
ام را پاک کرده اند
امّا
دلم می گوید
من کسی را
بسیار دوست می داشتم....


اشتراک گذارنده shab_eshgh و 72 نفر دیگر
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
:از هر كه احتمالش هست كه بتوني دوباره بشي ... از ، .... غير از !!!!


اشتراک گذارنده nazaninA555 و 110 نفر دیگر
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
وقتي #آدم كسيو داره ، خب داره ديگه نداره.... تو كه ازش مي پرسي دوسش داري؟؟ مثل اينه كه بپرسي #آب داره؟ همين قدر !!


اشتراک گذارنده atish007 و 93 نفر دیگر
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
اون كه بيشتر از دفعه براي من درخواست دوستي فرستادن من كردم بازم فرستادن خواستم بگم !!!!... پشتكاري كه شما تو ارسال درخواست دوستي داريد من اگه تو زندگيم داشتم الان به يه جايي رسيده بودم


اشتراک گذارنده atish007 و 82 نفر دیگر
بانوي فريادسياه"سحر"
بانوي فريادسياه"سحر"
با تواَم عشق قسم خورده ی ِ من...با تواَم بی خبر از حال و من. با تواَم لعنتیِ خالی از احساس
بی قرارت شده ام شاعره ی خاص لعنتی ام از دوری و بی تاب شدن
پای دلگیرترین خاطره ها #آب شدن!! لعنتی خسته ام از حال بدم،
بی تو محکوم به حبس ابدم، باورم کن که به چشمان تو منم
پادشاهی که به جنگ آمد و منم! قافیه باختم و شعر سرودم یعنی
به هر آن کس که تو را دید، یعنی.... نفسم بندِ و درد مرا می خواند
بعدِ تو حسرت دنیا به می ماند.... " كپي كردم چون قشنگ بود ، صاحبش راضي باش لطفاً


اشتراک گذارنده atish007 و 76 نفر دیگر