1507540218171090_thumb.jpg Very-funny-and-humorous-photos-of-various-subjects-irannaz-com-30.jpg 5.jpg 5.jpg
محمد (آفلاين)

محمد فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط محمد قادر به مشاهده مشخصات او هستند
محمد
محمد
ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست
ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست
هر چه خوردی،مال مور و هر چه هستی مال گور
هر چه داری مال وارث هر چه کردی مال توست

| دیدگاه

محمد
محمد
شب به کوی عشقم و روز ویرانه‌ای
دل همی گوید بیا باهم بسازیم خانه‌ای

یار اگر پرسید نشان منزل مارا بگو
عاشقان کی خانه دارند جز دل دیوانه ای"

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi _ROYA_
محمد
محمد
« الله تعالی در روز قیامت می فرماید :
ای انسان من بیمار شدم؛به عیادتم نیامدی.
انسان می گوید:

پروردگارا چگونه به عیادت شما بیایم؛ در حالی که شما پروردگار جهانیان هستی❓

الله تعالی می فرماید:
آیا نمی دانستی که فلان عبد من بیمار بود و تو به عیادتش نرفتی و اگر نزد او میرفتی مرا نزد او میافتی ».

دیدگاه

اشتراک گذارنده Makeh1372 و 2 نفر دیگر
محمد
محمد
ميگويند خداوند داستان ابليس را تعريف کرد ، تا بداني که نميشود به عبادتت ، به تقربت و به جايگاهت اطمينان کني ... خدا هيچ تعهدي براي آنکه تو هماني که هستي بماني ، نداده ....شايد به همين دليل است که سفارش شده وقتي حال خوبي داري و مي خواهي دعا کني ، يادت نرود عافيت و عاقبت بخيري بطلبي ،پس به خوب بودنت مغرور نشو که شيطان روزي مقرب درگاه الهي بود...

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Hana1364
محمد
محمد
ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸتت ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ
ﻫﯿﭻ ﺳﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺩ !

ﺑﺮ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺍﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺩﻋﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ
ﻭَﺍﺳْﺘَﻌِﻴﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﺼَّﺒْﺮِ ﻭَﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ۚ
ﻭ ﺍﺯ صبر ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﻮﯾﯿد

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Hana1364
محمد
محمد
پسرخاله : آزمايش الهى رو يه بارناشتا بايد داد يه بارم بعد غذا
مجرى : اين چه حرفيه پسرخاله؟
دارى مسخره ميكنى؟
پسرخاله : جدي ميگم آخه ميزان اعتقاد يه آدم گرسنه با يه آدم سیرفرق میکنه!!

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Hana1364
محمد
محمد
❣️

زندگى مثل يک كامواست
از دستت كه در برود، مى شود
كلاف سر در گم،گره مى خورد، میپيچد به هم، گره گره مى شود،بعد بايد صبورى كنى، گره را به وقتش با حوصله وا كنى
زياد كه كلنجار بروى، گره بزرگتر مى شود، کورتر مى شود
يک جايى ديگر كارى نمى شود كرد، بايد سر و ته كلاف را بريد
يک گره ى ظريف و كوچک زد، بعد آن گره را توى بافتنى جورى قايم كرد، محوكرد، جورى كه معلوم نشود
" يادمان باشد "
گره هاى توى كلاف
همان دلخورى هاى كوچک و بزرگند
همان كينه هاى چند ساله
بايد يک جايى تمامش كرد
سر و تهش را بريد.
زندگى به بندى بند استْ به نام "حرمت" كه اگر پاره شود تمام است.
... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
محمد
محمد
وقتی پشت سر از پله ها پایین می روی
و می‌بینی چقدر آهسته می رود
تازه می‌فهمی چقدر پیر شده !

وقتی مادر بعد از غذا پنهانی مشتی دارو را ميخورد،می‌فهمی چقدر درد دارد اما چیزی نمیگوید

•در ۱۰ سالگی : مامان ، بابا عاشقتونم
•در ۱۵ سالگی : ولم کنین
•در ۲۰ سالگی : مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم
•در ۲۵ سالگی : باید از این خونه بزنم بیرون
•در ۳۰ سالگی : حق با شما بود
•در ۳۵ سالگی : میخوام برم خونه پدر و مادرم
•در ۴۰ سالگی : نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم !
•در ٦٠ سالگی : من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن .
..
•••و این رسم زندگی است....
چه آرامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن و هیچ زمانی دیر نیست
حتی همین الان...!
... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Hana1364
محمد
محمد
ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺩﻫﯽ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﻨﺪ، ‌ ﻣﯽﺑﺨﺸﻰ...

ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯽﻧﻬﻢ،

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﯾﯽ ‌ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﻢﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻢ

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﻯ

ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺟﺖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻯ

ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮﻡ ﻧﻤﯽﮐﻨﻰ

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻢ

ﻫﻤﻪ ﺭﺍ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﻫﻤﻪ ﺭﺅﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ، ﻫﺮﻗﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ،
ﻫﺮﻗﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﺧﺪﺍﯾﺎ...
ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻦ ﻭ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ
ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ..
... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Hana1364
محمد
محمد
نمک نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده است بینِ مردم!
مهم نیست تو چقدر خودت را خرجِ حالِ خوبشان کردی!
حالِشان که با تو خوب شد،دلیلِ حالِ بدت می شوند!
مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی!
می روند و شیفته ی آدم های جدیدِ زندگیِ شان می شوند.
مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خریدی!
درد می زنند به جانَت.
مهم نیست چقدر بارِ تنهایی شان را به دوش کشیدی!
در نهایت تنهایَت می گذراند.
لطفاً به فرزندانتان،
قدر شناس بودن را یاد دهید؛
اینجا زخمِ خیلی ها تازه ی
همان نمک دانی ست که شکست‌ !
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Hana1364