1466229799917408_thumb.jpg 236x236_1488060579495072.jpg images-1.jpeg 1468563915894209.jpg
ঌм๐ңสđξşξঌ (آفلاين)

ঌм๐ңสđξşξঌ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ঌм๐ңสđξşξঌ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
اشتراک گذارنده ALIsb و 3 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
سلام بعد سال ها دوباره ب این محل زندگیم برگشتمممs31.gif
هرکی میخواد تلگرام بده بحرفم حوصلم زایمان کرده gh6.gifgh2.gif


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
کی پروفایلش آهنگ داره برم گوش بنوازم s31.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 9 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
بسلامتی همه ی دخترا که منتظر عشقاشونن تا برگردن ...
s39.gifs90.gif
236x236_1488060579495072.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 11 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
اشتراک گذارنده fmz-mi و 10 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ

....
دلتنگی تو بی درمان ترین درد دنیاست

فکرش را که میکنم دلتنگ تر میشوم

من اینجا

و تو در پادگانی پست هستی

تو با دلتنگی ات چه میکنی؟

تو قصه ی دلتنگی را به که میگویی؟

به ماه یا به اشک هایت؟
... ادامه
1468563915894209.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 9 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
s31.gif
میگویند وقتی زمستان بارانی باشد s101.gif
بهارش پر از خیر و برکت میشود s7.gifs7.gifs7.gif
پس چ زیباس در این هوای بارانی خاطرات قشنگ برای هم بسازیم
s43.gifs39.gif


ممنون ک همیشه کنارمی s101.gifs101.gif
IMG_20170108_144453.jpg


اشتراک گذارنده s27 و 24 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
حــــــــــالــــ کــــــــهـ در کــنــــــارمـــ هــســـتـــیـــs39.gifs90.gif

حـــســـ مـــیـــ کـــنـــمـــ بـــودنــمـــــــــــ را ......s700.gifs63.gif

هیچــــــــــ چیز ....... s33.gif

معجزه دست هایـــــــــــ تـــــــ♥ـــــــو نمی شود!!!s21.gifs21.gif

۲۰۱۷۰۱۰۸_۱۴۳۲۲۶.jpg


اشتراک گذارنده s27 و 27 نفر دیگر
ঌм๐ңสđξşξঌ
ঌм๐ңสđξşξঌ
اشتراک گذارنده s27 و 33 نفر دیگر