IMG_۲۰۱۸۰۷۱۳_۲۰۳۸۵۴.png IMG_۲۰۱۸۰۷۰۹_۲۲۵۹۴۵.png 10531487655240473950.jpg IMG_۲۰۱۸۰۶۱۳_۱۷۱۹۲۲.png

من همان دیوانه ای هستم که هیچ وقت عوض نمی شو.. [درباره]
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι قادر به مشاهده مشخصات او هستند
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
هی بد میارم این روزا
خدا بد نده
قبول ، من آدم بده...


[لینک ضمیمه] s43.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 7 نفر دیگر
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
خدا دگع ازت بدم میاد خلی مفمی خستم ازت خلی : (

دیدگاه

∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
میشع برا مامانم دعا کنین حالش بدع

دیدگاه

اشتراک گذارنده bahramto elham0123
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
سلووم دخترااا روزتون مباللکs39.gifs43.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده m2na و 5 نفر دیگر
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
دووهووییی بریم پیش خاعریم s19.gif
IMG_۲۰۱۸۰۷۱۳_۲۰۳۸۵۴.png

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
‏کاش میشد بزنم تو گوش دلم و بهش بگم "نگیر پدرصگ، نگیر..."

دیدگاه

∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
s105.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
نترس رفیق
اگر جهنمی در کار باشد
آنجا دوستان خوبی پیدا خواهی کرد
یک جرعه آب جوش خوردن با صادق هدایت
بهتر ازهم پیاله شدن در روسپي خانه بهشت با قدیسانی ست که دنیارابرای بشريت جهنم کرده : )


اشتراک گذارنده AmirKazemi m2na
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
اشتراک گذارنده AmirKazemi victoria00
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
∞♔к♥♔нαѕтι вαкнтιαяι
دوباره بازم بردی بالا میگی میشه میری همین حالا
بذار بشه این دل
هر شب دیگه شد
نکن برو پی #آیندت میخوام به یاد اون صورت نازو با لبخند
از این خونه بیرون و #آتیش زدی ی شبه
هردو دیگه باید از اینجا
بازم های میزنیم قید رو آخه به چه

بازم ته این بن بسته
من از تو از این #آدم خسته...
[لینک ضمیمه] s43.gif


اشتراک گذارنده Hana1364 و 8 نفر دیگر