1053500x371_1496558851813787.jpg images.jpeg IMG_20180613_225555_609.jpg IMG_20180617_195609_558.jpg
ستاره (آفلاين)

ستاره فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : michka-93
نام کامل : ستاره
امتیاز کاربری : 9852
جنسیت : زن
محل زندگی:قزوین

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

ستاره
ستاره
جغرافیای مردان:

مردان ﺩﺭ ﺳﻦ ۱۴ ﺗﺎ ۱۸ ﺳﺎلگی
مثل ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎلی ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻗﺪﺭتی ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭلی ﺍﺩﻋﺎی ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺮکشی ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ!
در سن ۱۸ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﺮﺩﻥ ۴ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ
ﻳﺎ کانکور ﻳﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯی ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪگی ﻭ ﻣﺮﮒ !..
بین ۲۰ ﺗﺎ ۲۷ ﺳﺎﻟﮕﻰ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﻲ، ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺩﻟﺮﺑﺎ، ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻭﺩ ﻭﻳﺰﺍی ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺻﺎﺩﺭ می ﮐﻨﻨﺪ!
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺍﺯﻃﺮﻑ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﻣﻬﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﮔﺴﺘﺮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ !!!...
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ۲۷ ﺗﺎ ۳۲ ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻣﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ... ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ
بین ۳۲ ﺗﺎ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﻰ ،
ﻣﺜﻞ ژاپن ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯی ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ !...
ﺑﻴﻦ ۴۰ ﺗﺎ ۵۰ ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آمریکا ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ، ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ...
بین ۵۰ ﺗﺎ ۶۵ ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺭﻭﻱ ﺳﺎﺑﻖ: ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ !...

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۶۵ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺸﺎﻥ
ﺷﺒﻴﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺗﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ میگذارند!...s33.gif
... ادامه


اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
ستاره
ستاره
یک نفر تو ترکیه فوت میکنه. شیخ شهر بعد از نماز میت به مردم گفت:ای مردم عبرت بگیرید و بدانید که این میت الان به مکانی پا می گذارد که:
نه فرصت عمل دارد
نه مسکن
نه آب
نه برق
نه هوای خوب
نه هیچ لذت دنیوی
نه هیچ عاقبتی
نه هیچ اینده ای
و نه هیچ امیدی!
یکی بلند شد و گفت حاج آقا مگه این میت داره میره ایران؟؟s66.gif


اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
ستاره
ستاره
‏دیدین چقدر زود با دلار 8000 تومنی و قطعی آب و برق و گرونی و بدبختی کنار اومدیم؟

ما ایرانیا سلطان تطابق با شرایط سختیم اصلا gh5.gif


اشتراک گذارنده Hana1364 و 6 نفر دیگر
ستاره
ستاره
اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
ستاره
ستاره
تو اروپا با مالیات کل کشور رواداره میکنند
تو ایران مالیات هست،خمس هست، زکات هست،
نفت وگاز هست،معدن هست،
فرش و پسته و زعفران خاویار هست،وقف هست
و باز هم کسری بودجه داریمs40.gif


اشتراک گذارنده naser6863 و 4 نفر دیگر
ستاره
ستاره
آورده‌اند که روزی به مختارالسلطنه گفتند که ماست در تهران خیلی گران شده است. فرمان داد تا ارزان کنند. پس از چندی ناشناس به یکی از دکان‌های شهر سر زد و ماست خواست.
ماست فروش که او را نشناخته بود پرسید : چه جور ماستی می‌خواهی؟ ماست خوب یا ماست مختارالسلطنه؟! وی شگفت‌زده از این دو گونه ماست پرسید.
ماست فروش گفت: ماست خوب همان است که از شیر می‌گیرند و بدون آب است و با بهای دلخواه می‌فروشیم. ماست مختارالسلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان می‌بینی که یک سوم آن ماست و دو سوم دیگر آن آب است و به بهایی که مختارالسلطنه گفته می‌فروشیم. تو از کدام می‌خواهی؟!
مختارالسلطنه دستور داد ماست فروش را جلوی دکانش وارونه از درختی آویزان کرده و بند تنبانش را دور کمر سفت ببندند. سپس تغار دوغ را از بالا در لنگه‌های تنبانش بریزند و آنقدر آویزان نگهش دارند تا همه آب‌هایی که به ماست افزوده از تنبان بیرون بچکد!
چون دیگر فروشنده‌ها از این داستان آگاه شدند، همگی ماست‌ها را کیسه کردند! وقتى ميگن فلانى ماستشو كيسه كرده يعنى اين! ولی حیف که دیگر مختارالسلطنه ای نیست...
images.jpeg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 7 نفر دیگر
ستاره
ستاره
ساده‌ترین درس زندگی این است،

هرگز کسی را آزار نده...!
IMG_20180613_225555_609.jpg


اشتراک گذارنده naser6863 و 9 نفر دیگر
ستاره
ستاره
مجازات دزدی در ایران

دزدی کوچک:اعدام
دزدی متوسط:زندان
و اما دزدی میلیاردی:آزاد،همراه با تور کانادا
آقو من تازه به این نتیجه رسیدم که مسئولین بخاطر رفتن به تور کانادا اختلاس میکنن
IMG_20180617_195609_558.jpg


اشتراک گذارنده naser6863 و 8 نفر دیگر
ستاره
ستاره
اوست
نشسته
در نظر
من
به کجا
نظر کنم!

اوست گرفته شهر دل

من به کجا

سفر برم!
... ادامه
0.160451001286050073_irannaz_com.jpg


اشتراک گذارنده naser6863 و 7 نفر دیگر
ستاره
ستاره
‍ همه آدم ها یک بلیط دارند
به کسی درزندگی بلیت نیم بها نفروشید!
آدم هایی که با بلیت نیم بها سوار می شوند،
دوست داشتنشان،
احترام گذاشتنشان،
محبتشان هم نیم بهاست!
این آدم ها؛
همیشه به اندازه "پرداخت نصفه و نیمه شان" رفتار خواهند کرد!
آدم ها را هیچ وقت نیم بها راه ندهید..
images.jpeg


اشتراک گذارنده naser6863 و 6 نفر دیگر