سیدمیلادحسینی فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط سیدمیلادحسینی قادر به مشاهده مشخصات او هستند
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
تو همانی که دلم لک زده لب خندش را
او که که هرگز نتوان یافت همانندش را

منم ان شیخ سیه رو که در اخر عمر
لای موهای تو گم کرده خداوندش را
1512889928194692_thumb.jpg


اشتراک گذارنده S_mq
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
عشق که بهانه نمی خواهد
تو را می بینم
بی اجازه می ریزد توی قلبم
خودت قشنگ ترین بهانه ای برای دوست داشتن
حتی گاهی که از چشمانم دوری.................
1519305418455048_thumb.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 kadn5
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
اغوشت بهترین جای دنیاست برای من
اغوشت را می خواهم نه فقط تا لحظه مرگم
تا زمانیکه خدایمان خداست
عاشقم بمان که عاشقت شدم
نه فقط با دلم با چشمانم با قلبم
با همه ی وجودم با تک تک سلولهای جسمم
این فقط بعد دنیایی احساسم است...................
1512461206857000_thumb.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
سحر از دولتی کام لبت مست شدم
بغلت کردم بر حسن تو پیوست شدم

روزه بودم مثلا تا دم افطار به عمد
لب تو نوش بفرمودم و سر مست شدم
1519455257637318_thumb.jpg


اشتراک گذارنده S_mq
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
انقدر
ذهنم را درگیر خودت کرده ای..........
که دیگر حتی نمی توانم مضنون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم؟
1519323763100432_thumb.jpg


اشتراک گذارنده zoha-zakeer yalda95
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو منظور منی

دیگران چو بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی..............
1519475743853432_thumb.jpg


سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
بوی نفسهای لبت جان و دلم را می کند
اما نمی دانم چرا امروز و فردا می کنی

با بودنت کنار من غم های عالم می رود
فکر تو در این قلب من هر الحظه غوغا می کند
1519316366187975_thumb.jpg


سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
لب هایت را با بوسه ای می بندم

باور کن بوسه نمی فهمد

ازادی بیان یعنی چی
1519455992304680_thumb.png


سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
این بار که اومدی
دستانت راروی قلبم بگذار

تا بفهمی تا دل
با دیدن تو نمی تپد می لرزد..............
IMG_20180119_152000_787.jpg


سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
من نا خدای عشقم طوفان حریف من نیست

من عاشق تو هستم مجنون رقیب من نیست..............
IMG_20180119_151907_123.jpg