سیدمیلادحسینی فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط سیدمیلادحسینی قادر به مشاهده مشخصات او هستند
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
عشق من
از من نپرس چقدر دوستت دارم

اینجا در قلب من حد و مرزی برای حضور تو نیست
خواستنت تمام شدنی نیست

خواستنی تر می شوی
تو تکرار نمی شوی این منم که دلبسته تر می شوم
1526890871313661_thumb.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 2 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
به چشمانت خیره می شوم..........
برق چشمانت هوش از سرم می برد

گویی شراب هفت ساله نوشیده باشم
تو کیستی که اینگونه مرا مست و مدهوش خود کرده ای؟

نمی دانم.....................
بی گمان تو زاده ی عشقی و من مجنون و شیدای تو.................،،...
1526888121498076_thumb.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
جانی و جهانی و جهان با تو خوش است
ور زخم زنی زخم ستان با تو خوش است

خود معدن کیمیاست خاک از کف تو
هر چند که ناخوش است آن با تو خوش است
1526890440911844_thumb.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
مدتی شد که در آزارم و می دانی تو
به کمند تو گرفتارم و می دانی تو

از عشق تو بیمارم و می دانی تو
داغ عشق تو به جان دارم و می دانی تو

خون دل ز مژه می بارم و می دانی تو
از برای تو چنین زارم و می دانی تو
1526487137631525_thumb.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 behnosh59
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
شک ندارم
قاف عشق
همان قیامت است

بهش می رسی اما زمانی که
جانت گرفته شود
1526884109822130_thumb.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 2 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
الهی
قرارمان ده از مخوص ترین عارفانت........
از شایسته ترین بندگانت......................
راستگو ترین فرمانبردارانت............
خالص ترین پرستش کنندگانت...............
ای عظیم........ای با جلال..........ای بزرگوار...........ای عطا بخش...........به رحمت و احسانت.................ای مهربان ترین مهربان.
1526487464572118_thumb.jpg


اشتراک گذارنده azadeh_24 و 6 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
آهو نگران است
بزن تیر خطا را

صیاد دل از کف شده
تا به کمینی

ای عشق
چه در شرح تو جز عشق بگویم
در ساده ترین شکلی و پیچیده‌ ترینی.......................
1526135387387737_thumb.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 5 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
فدای تو شدن
را با عشق است
غزلی ناب تو شدن
را با عشق است

خواب آلوده ام و
منگ و خمار اما
مست در حال هوای
تو شدن را عشق است
1525786762474615_thumb.jpg | 16KB

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
راستی
حسرت تو را خوردن.................

روزه را باطل نمی کند................
1525806760776453_thumb.jpg


اشتراک گذارنده azadeh_24 و 5 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
کاش
اینجا بودی
همین کنار خودم

و من یادم می رفت
که خسته ام..........خرابم.............ویرانم...........
1526193209476796_thumb.png


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر