سیدمیلادحسینی فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط سیدمیلادحسینی قادر به مشاهده مشخصات او هستند
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
هیچ می دانی
ساعت صفر یعنی چه؟

یعنی تن من با تن تو
روح من با روح تو

دل من با دل تو یکی شود
در لحظه رویش عشق................
IMG_20180319_111224_013.jpg


اشتراک گذارنده yalda95 و 3 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
تو
مثل هیچ کدام
از نداشته هایم نیستی.........

فرق داری...........
تو را که دارم
خودم را هم از دست داده ام.............
IMG_20180319_111209_050.jpg


اشتراک گذارنده ma66 ninaash
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
وقتی بانوی شعرهای من تو باشی
چه نیازی به ساعت شنی؟

با تو تمام دقایق
لحظه خوب عاشقی است
IMG_20180319_111247_340.jpg


اشتراک گذارنده ma66 و 2 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
تو انقدر عزیزی که
به دل نمی شینی

تو......
به جانم نشسته ای

به جای همه ی
ارزوهایم................
IMG_20180319_130127_896.jpg


اشتراک گذارنده ma66 و 2 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
اینجا و انجا ندارد
تمام داشته های من

به دو حرف ختم می شود
تو.....................
IMG_20180319_130145_181.jpg


اشتراک گذارنده ma66 و 2 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
با توام عشق قسم خورده پنهانی من
با توام بی خبر از حال پریشانی من
با توام لعنتی خالی از احساس بفهم
بی قرارت شده ام شاعره خاص بفهم

لعنتی خسته ام از دوری و بی تاب شدن
پای دلگیرترین خاطره اب شدن
باورم نیست که به چشمان تو معتاد منم
پادشاهی که به جنگ امد و افتاد منم

قافیه بد ختم و شعر سرودم یعنی
نفسم بند تو درد مرا می خواند
بعد تو حسرت دنیا به دلم می ماند
... ادامه
1533820599696683_thumb.png


اشتراک گذارنده sahar6868 و 7 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
مدت هاست چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی می کنم
کارم را خوب بلدم

هیس.....بین خودمان باشد
بد جور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام
10531518736675499975.jpg


اشتراک گذارنده sahar6868 و 6 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
در اغوشم که می گیرم

انقدر اروم می شوم که فراموش می کنم

باید نفس بکشم
IMG_20180319_130106_660.jpg


اشتراک گذارنده sahar6868 و 3 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
اینجا من بستگی دارم
به تو............
به حرفهایت
ارامشت
به بودنت..........

اینجا اگر تو باشی
فدای سر هر که.که می خواهد نباشد
1533536520589715_thumb.jpg


اشتراک گذارنده sahar6868 و 4 نفر دیگر
سیدمیلادحسینی
سیدمیلادحسینی
دستت را
به دوستت دارم های من بده
با من به مزرعه افتابگردان

قدم بگذار می خواهم عشق را
به رخ بهشت بکشم.................
IMG_20180328_064308_037.jpg


اشتراک گذارنده sahar6868 و 6 نفر دیگر