0FE646BF-C32F-48AA-9B19-E67C5AC8E04C.jpeg 3B2FF139-A536-49BE-9CCA-46EAB4344281.jpeg 00D09831-7E1D-49F8-A095-1F39B8A82B0A.jpeg 6DBB5944-4345-4E2B-8613-22F5BB4152B6.jpeg
majid (آفلاين)

زمانی فراموشت می کنم که بالای سنگ قبرم با اف.. [درباره]
majid فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط majid قادر به مشاهده مشخصات او هستند
majid
majid
اشتراک گذارنده AmirKazemi
majid
majid
اشتراک گذارنده dehatii
majid
majid
اشتراک گذارنده yalda95 Nedaa27
majid
majid
اون چه حشره ایه که “سبزه و سنگ” می‌خوره ؟
.
.
.
.
.
حشرۀ سبزِ سنگ خوار !


اشتراک گذارنده yalda95
majid
majid
سی ساله‌ها جذابن؟
حالا ما سی ساله بشیم ۲۷ ساله‌ها جذاب میشن
۲۰ ساله هم که بودیم بیست پنج ساله‌ها جذاب بودن،
کلا جذابیت تو سنیه که ما نیستیم


majid
majid
لباسها در آب کوتاه میشوند و برنجها دراز.
در درازای زندگی لباس باش و در پهنای آن برنج
و اگر عمق این پیام را نفهمیدی
بدان که تنها نیستی، چون منم نفهمیدم


اشتراک گذارنده yalda95
majid
majid
صبح تو تاکسی یکی لباس چارخونه قرمز پوشیده بود
پیاده که شد در رو محکم بست !
راننده سرشو آورد بیرون گفت:
مرتیکه رومیزی