Screenshot_2018-05-25-20-57-31.png IMG_20180523_023533_837.jpg IMG_20180522_000319_661.jpg IMG_20180520_230935_766.jpg
بنت الزهرا (آفلاين)

بنت الزهرا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط بنت الزهرا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
بنت الزهرا
بنت الزهرا
توکل برخدایت کن؛
کفایت میکندحتما؛
اگرخالص شوی بااو؛
صدایت میکندحتما"؛

اگربیهوده رنجیدی؛
ازاین دنیای بی رحمی؛
به درگاهش قناعت کن؛
عنایت میکندحتما"؛

دلت درمانده میمیرد؛
اگرغافل شوی ازاو؛
به هروقتی صدایش کن؛
حمایت میکندحتما"؛

خطاگرمیروی گاهی؛
به خلوت توبه کن بااو؛
گناهت ساده میبخشد؛
رهایت میکندحتما"؛

به لطفش شک نکن هرگز
اگردنیاحقیرت کرد؛
تورسم بندگی آموز؛
حمایت میکندحتما"؛

اگرغمگین اگرشادی؛
خدایی راپرستش کن؛
که هردم بهترینهارا
عطایت میکندحتما
... ادامه


اشتراک گذارنده AVISA77 و 2 نفر دیگر
بنت الزهرا
بنت الزهرا
باید یک نفر باشد؛
بدون غرور دوستت بدارد
آنقدر صمیمی که اگر در مدتِ یک ساعت
برای بیستمین بار میخواستی
حالش را بپرسی
دل دل نکنی
فکر نکنی
با خودت نگویی که نکند کلافه اش کنم
ترس از چشم افتادن را نداشته باشی!
یک نفر که حال تو را بلد باشد
یک نفر که بدون توضیح بفهمد
این همه بی قراری دست خودت نیست!
یک نفر که غرور خاموش تو را
عشق معنا کند
نه چیز دیگری!
یک نفر که حضورش
برای روزهای تعطیل الزامی‌ست!
... ادامه


اشتراک گذارنده bahramto
بنت الزهرا
بنت الزهرا
مفیدترین جمله ای که امروز خوندم...
Screenshot_2018-05-25-20-57-31.png


اشتراک گذارنده bahramto و 2 نفر دیگر
بنت الزهرا
بنت الزهرا
شاد بودن بی هیچ دلیلی را تمرین کنيم
تا درآن استاد شویم.
همانگونه
که در غمگین بودن
بدون دلیل به مهارت رسیده ایم.
IMG_20180520_230935_766.jpg


اشتراک گذارنده bahramto Doyle
بنت الزهرا
بنت الزهرا
خدا صبرت دهد ای مرد غمناک
چگونه می کنی فرزند در خاک

چگونه می نشینی بر مزارش
چو بینی مادر گریان و زارش

چه سخت است دوری مادرزفرزند
چه سخت تر آنکه مرگش را ببیند

خدا کاری بکن تا کس نبیند
دگر مرگ جوان دردانه دلبند

خدایا به خانواده هایی که داغ جوان دیدند صبر عطا فرما ...الهی آمینs700.gif
... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle
بنت الزهرا
بنت الزهرا
امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ، شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.s700.gif

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle
بنت الزهرا
بنت الزهرا
اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است،
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید.

وقتی عصبانی هستید، مواظب حرف زدنتان باشید.
عصبانیت شما فروکش خواهد کرد،
ولی حرفهایتان یک جایی باقی می مانند
برای همیشه…!
Screenshot_2018-05-18-22-54-41.png


اشتراک گذارنده r365 bahramto
بنت الزهرا
بنت الزهرا
برای آنچه که دوستش‌ داری
از جان باید بگذری
بعد
می‌ماند زندگی
و آنچه که دوستش داشتی ...

شمس_لنگرودی


اشتراک گذارنده bahramto و 2 نفر دیگر