13-9-4-65841باکسی-باش-که.jpg 10469358_1482156648668805_2208835095600118875_n.jpg 7.jpg khoda-1.jpg
مسعود (آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط مسعود قادر به مشاهده مشخصات او هستند
مسعود
مسعود
s700.gifs700.gifs700.gifs700.gif

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Doyle
مسعود
مسعود
13-9-4-65841باکسی-باش-که.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
مسعود
مسعود
..
10469358_1482156648668805_2208835095600118875_n.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 6 نفر دیگر
مسعود
مسعود
.
7.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
مسعود
مسعود
.
khoda-1.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
مسعود
مسعود
یک چشم من از روز جدائی بگریست
چشم دگرم گفت چرا گریه ز چیست
چون روز وصال شد فرازش کردم
گفتم نگریستی نباید نگریست
1432672967.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 7 نفر دیگر
مسعود
مسعود
آبی که از این دیده چو خون میریزد خونیست بیا ببین که چون میریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند دل می‌خورد و دیده برون می‌ریزد
difference-depression-sadness.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 6 نفر دیگر
مسعود
مسعود
بغض بزرگترین چیزیکه تا حالا هر روز قورت دادم ولی بهش عادت نکردم
500x374_1421698773343092.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 5 نفر دیگر
مسعود
مسعود
تنهایی و دلتنگی فقط دو کلمه نیستن، بعضی وقتا برای نابود کردن یه ادم زیادم هستن.
Lonlieness.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 6 نفر دیگر
مسعود
مسعود
دیگه نزدیکه اماده باشید
1140990_902.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 4 نفر دیگر