13-9-4-65841باکسی-باش-که.jpg 10469358_1482156648668805_2208835095600118875_n.jpg 7.jpg khoda-1.jpg
مسعود (آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط مسعود قادر به مشاهده مشخصات او هستند
مسعود
مسعود
13-9-4-65841باکسی-باش-که.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 2 نفر دیگر
مسعود
مسعود
..
10469358_1482156648668805_2208835095600118875_n.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده bahare180 و 4 نفر دیگر
مسعود
مسعود
.
7.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده bahare180 و 2 نفر دیگر
مسعود
مسعود
.
khoda-1.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 2 نفر دیگر
مسعود
مسعود
یک چشم من از روز جدائی بگریست
چشم دگرم گفت چرا گریه ز چیست
چون روز وصال شد فرازش کردم
گفتم نگریستی نباید نگریست
1432672967.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 7 نفر دیگر
مسعود
مسعود
آبی که از این دیده چو خون میریزد خونیست بیا ببین که چون میریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند دل می‌خورد و دیده برون می‌ریزد
difference-depression-sadness.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 6 نفر دیگر
مسعود
مسعود
بغض بزرگترین چیزیکه تا حالا هر روز قورت دادم ولی بهش عادت نکردم
500x374_1421698773343092.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 5 نفر دیگر
مسعود
مسعود
تنهایی و دلتنگی فقط دو کلمه نیستن، بعضی وقتا برای نابود کردن یه ادم زیادم هستن.
Lonlieness.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 6 نفر دیگر
مسعود
مسعود
دیگه نزدیکه اماده باشید
1140990_902.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 4 نفر دیگر
مسعود
مسعود
الان بهم خبر دادن یکی از همکارای قدیمیمو که سه روز بود ازش خبری نبودو کنار اتوبان پیدا کردن. نه میتونم اشک بریزم نه نفس بکشم. خدا قسمت هیچ کس نکنه
s2_23.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 5 نفر دیگر