شـــــبـــــگـــــرد

گروه عمومی · 598 کاربر · 16668 پست
♠بگـذار ابـر سرنوشـت هر چـه میـخواهـد ببـارد .......ما چتــــرمان خـــــداست♠

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/09/26 - 08:13
ملحق شده اند
1394/06/10 - 22:33
ملحق شده اند
1394/05/28 - 22:47
ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:57
ملحق شده اند
1394/04/19 - 03:43
ملحق شده اند
1394/03/17 - 14:01
ملحق شده اند
1394/03/17 - 10:19
ملحق شده اند
1394/03/10 - 10:59
ملحق شده اند
1394/02/1 - 09:05
ملحق شده اند
1394/01/20 - 17:21

ارسال به شـــــبـــــگـــــرد

مهرداد
مهرداد
محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است. حکیم ارد بزرگ


اشتراک گذارنده mohaddesenazeri
مهرداد
مهرداد
از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید. پاندر


مهرداد
مهرداد
بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است. سنکا


اشتراک گذارنده Hana1364
مهرداد
مهرداد
حقیقت را همانطور که هست باید پذیرفت. روستان


اشتراک گذارنده Hana1364
مهرداد
مهرداد
تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی ، قضاوت نکن . پوشکین


اشتراک گذارنده Hana1364
مهرداد
مهرداد
آرمان های بزرگ ، آدم های بی باک و دلیر را به سوی خویش می کشانند. حکیم ارد بزرگ


اشتراک گذارنده Hana1364
مهرداد
مهرداد
اغلب آنهائی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند. زولا


اشتراک گذارنده mohaddesenazeri و 3 نفر دیگر
مهرداد
مهرداد
هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. وین دایر


اشتراک گذارنده tanha_m Hana1364
مهرداد
مهرداد
آرمان بزرگ ، همواره زاینده امید است. حکیم ارد بزرگ


اشتراک گذارنده Hana1364 tanha_m
مهرداد
مهرداد
دانای بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاک نخواهد بود . رابله


اشتراک گذارنده mohaddesenazeri tanha_m