2018-03-12 00.30.43.png عکس-پروفایل-گل-زیبا-12.jpeg IMG_20180508_150945.jpg images-8.jpeg
مریم (آفلاين)

شیطونک بابایی [درباره]
مریم فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : m66666
نام کامل : مریم
امتیاز کاربری : 3566
جنسیت : زن
19 ساله | 1 / 1 / 1378

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

مریم
مریم
تو یه آزمون استخدام واسه سازمان سیا سه نفر به مرحله پایانی رسیدن، یک ایتالیائی، یک ژاپنی و یک ایرانی!

آخرین امتحان این بود که به هر کدوم یه تفنگ دادن و گفتن: باید این اسلحه رو بردارید و برین تو این اتاق و همسرتون رو بکشید!!

مرد ایتالیائی به گریه افتاد و گفت من اینکارو نمیتونم بکنم !

مرد ژاپنی رفت تو اتاق و با گریه برگشت و گفت من نمیتونم اینکارو بکنم!

مرد ایرانی رفت تو اتاق بعد از چند دقیقه سر صدا و جیغ و داد از اتاق اومد بیرون!

گفتن چیکار کردی ؟؟؟ گفت تو اسلحه گلوله قلابی گذاشته بودن با صندلی کشتمشs29.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi fmz-mi
مریم
مریم
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 5 نفر دیگر
مریم
مریم
شلوووووووووم خوشمله ها
عکس-پروفایل-گل-زیبا-12.jpeg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
مریم
مریم
رفتم سوپر مارکت گفتم یه نوشابه زرد میخوام گفت داداش اینجا نمایشگاه کتابه

یه نگاه دور و ورم کردم گفتم نوشابه زرد اثر جلال آل احمدو میگم...

خداروشکر نداشتن
s29.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 5 نفر دیگر
مریم
مریم
از این دنیا ی دروغ و 2رنگی بیزارم


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
مریم
مریم
سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی

او از نژاد جاده باشد و رفتنی

آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم


اشتراک گذارنده nazninm و 4 نفر دیگر
مریم
مریم
اشتراک گذارنده nazninm و 3 نفر دیگر
مریم
مریم
اشتراک گذارنده nazninm و 3 نفر دیگر
مریم
مریم
اشتراک گذارنده nazninm و 3 نفر دیگر