images-19.jpg 500x500_1485964381912149.jpg 27580270_104082860413369_8968853881211584512_n.jpg عکس-نوشته-دلتنگی-2-1024x1024.jpg

☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ [درباره]
☂⚽قصرhadiیخی⚽☂ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : kkkaa
نام کامل : ☂⚽قصرhadiیخی⚽☂
امتیاز کاربری : 17008
جنسیت : مرد
36 ساله | 2 / 2 / 1360
وضعيت تاهل : مجرد

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

☂⚽قصرhadiیخی⚽☂
☂⚽قصرhadiیخی⚽☂


فرمود: با کن که با آن نکرده باشی تا شود.! عرض کرد چگونه؟ خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت کنند چون با زبان آنها نکرده ای..


اشتراک گذارنده 2017_ff