یِـه لَحظِـه خـودِت بـاش

گروه عمومی · 410 کاربر · 32053 پست
یه لَحظه خودِت باش جُدا اَز هَرچی وَ هَرکَسی که آزارت میده اَصَن فَراموشِشون کُن بِشو خودِ خودِت هَمونی که خودِت میخای..

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/09/24 - 01:46
ملحق شده اند
1394/08/10 - 01:55
ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:56
ملحق شده اند
1394/02/28 - 16:20
ملحق شده اند
1394/01/2 - 22:29
ملحق شده اند
1393/10/18 - 16:48
ملحق شده اند
1393/07/22 - 00:57
ملحق شده اند
1392/12/21 - 11:46
ملحق شده اند
1392/12/3 - 20:16
ملحق شده اند
1392/11/11 - 12:37

ارسال به یِـه لَحظِـه خـودِت بـاش

حمیدرضا
حمیدرضا
اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گوسفند نمی درند.به نی چوپان دل میسپارند و گریه میکنند....


اشتراک گذارنده Doyle
حمیدرضا
حمیدرضا
ﺣﺎﻟـَﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣـَﻦ ﭼِﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ .. ؟ !!
ﺁﺭﺍﻣﺘـَﺮﮮ .. ؟
ﺷﺎﺩﺗـَﺮﮮ .. ؟

ﺩَﻏﺪَﻏﻪ ﻫﺎﯾَﺖ ﮐَﻤﺘَﺮ ﺷﺪﻩ ..؟ !.....
ﻣَﻦ ﺣﺎﻟَﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻭَﺭ ﻧَﮑﻦ ...

ﻣَﻦ ﺩﻝ ﻧِﮕَﺮﺍﻧَﻢ ﻭ ﺑـﮯ ﺗﺎﺏ ...

ﻭ ﻓَﻘَﻂ ﯾِﮏ ﺳُﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺩَﺭﻭﻧَﻢ ﻣَﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﮑِﺸَﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ....


ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘَﺪﺭ ﺭﺍﺣَﺖ رفتى...!!!!!!!
... ادامه


اشتراک گذارنده Doyle FaRzAnEh72
حمیدرضا
حمیدرضا
ســـخـــت اســـت...!!!

کـــوه دردباشی و دیگران....به آرامـــش ظاهرت حســادت

کنند...!!


اشتراک گذارنده Doyle
hasan
hasan
این جانم گفتن هاروبرات کنارگذاشته ام.عزیز نداشته ام توبیا تاهرلحظه جانی نثارت کنم.


hasan
hasan
من دوست داشتنم رابروزرسانی میکنم.هرروزجوری دیگری بایددوستت داشت.


اشتراک گذارنده AVISA77
hasan
hasan
امروزتون گلباران..فردایتان قشنگ..سلام دوستان عزیزم


☺دانشمند ققنوس☺
☺دانشمند ققنوس☺
اشتراک گذارنده fmz-mi
☺دانشمند ققنوس☺
☺دانشمند ققنوس☺
مسئولين اعلام كردن فعلا شير پرچرب نخريد توش روغن نباتی پيدا شده،
فعلا روغن نباتى نخريد توش آب پيدا شده،
آب نياشاميد توش آهك هست،
آهك براى ساخت و ساز استفاده نكنيد توش آرد ريختن،
نان ! نان نخوريد توش گچ هست براى سلامتى ضرر داره،
گچ نخريد آخه توش نمك هست ساختمون هاتون خراب ميشه!
نمك مصرف نكنيد اصلا! توش وايتكس هست براى اينكه سفيدتر بشه،
وايتكس فعلا اصلا استفاده نكنيد فايده نداره توش شير ريختند آخه،
شير هم كه از همون اول اخطارشو داديم.
از ما گفتن بود...s28.gifs31.gifs31.gif


اشتراک گذارنده masi22 و 4 نفر دیگر
☺دانشمند ققنوس☺
☺دانشمند ققنوس☺
جـوانی از بیکاری رفت باغ وحش پرسید:استخدام دارید؟

یارو گفت مدرک چی داری؟ گفت لیسانس!

یارو گفت یه کاری برات دارم ، حقوقشم خوبه پسره قبول کرد.
یارو گفت : ما اینجا میمون نداریم میتونی بری توی پوست میمون تو قفس تا میمون برامون بیاد !

چند روزی گذشت یه روز جمعه که شلوغ شده بود، پسره توی قفس پشتک وارو میزد از میله ها بالا پائین میرفت یهو جوگیر شد زیادی رفت بالا از اون طرف افتاد تو قفس شیره!

داد زد کمکککککککک... شیره گرفتش و دستشو گذاشت رو دهنشو گفت: آبروریزی نکن میمون، منم ممد هم دانشگاهیت، ارشد می خوندم. s20.gifs20.gifs20.gifs31.gif


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
☺دانشمند ققنوس☺
☺دانشمند ققنوس☺
parizad
میــــــگن ﺭﻓــــﯿﻖ ﺭﻭ ﻣﯿــﺸہ ﺩﻭ ﺟﺎ ﺷﻨﺎﺧـــــــــﺖ:
1) ﺗﻮ ﺟﻤـــــــﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟـــــﻒ ﺑﺎﺷـــﻪ✘
2) ﺗﻮ ﺟـــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓـــــﻘﺎﯼ ﺭﻓﯿﻘـــــﺖ ﺑﺎﺷــــﻦ✘
ﺍﮔـــﻪ ﺗــــــﻮ ﺍﯾــﻦ 2 ﺟــــﺎ تنھا نمــــــوندی رفیقــــــته!!
اما مـــن یه حالــــت ســـوم ھم اضـــــــافه میکنــــم:
توی شادیــــاش یـــه قـــــدم بیا عـــــقب و چیــــــزی نگـــــو✘
اگه خــــــودش جاتـــو خـــالی دیـــــدو و صـــدات کرد بدون رفــــیـقته‌s43.gif


اشتراک گذارنده ashir1990 و 4 نفر دیگر