کافه خوشگلا

گروه عمومی · 248 کاربر · 1701 پست
آنکه با زندگی می سازد ، می بازد ، با زندگی نساز ، زندگی را بساز

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/05/17 - 20:58
ملحق شده اند
1394/01/2 - 20:36
ملحق شده اند
1393/09/22 - 19:28
ملحق شده اند
1393/09/15 - 12:43
ملحق شده اند
1393/05/4 - 20:48
ملحق شده اند
1393/05/4 - 19:05
ملحق شده اند
1393/04/28 - 21:39
ملحق شده اند
1393/04/26 - 00:06
ملحق شده اند
1393/04/25 - 13:59
ملحق شده اند
1393/04/21 - 21:11

ارسال به کافه خوشگلا

asra24
asra24
ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﺮﭼﻨﮕﻢ ....
ینی ی ﺟﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺷﺴﺘﻪ ،ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﻩ
ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ


اشتراک گذارنده masi22 Nilo0o0jo0o0n
asra24
asra24
ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﺮﭼﻨﮕﻢ ....
ینی ی ﺟﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺷﺴﺘﻪ ،ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﻩ
ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n
asra24
asra24
ﻣـــﻦ ﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛
ﺧﺎﻟﻘـــــﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣــــﻢ ﺳــــﻮﺭﻩ ﻧــــﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩ!
ﻣــﻦ ﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛
ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳــــﻢ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣـــﻢ ﺛﺒــﺖ ﻛﺮﺩنــد!
با ﺗﻤــــﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧـــگی هایــــت ،
ﻫﻴــــﭻ ﮔﺎﻩ نمیــــــتواﻧﻰ ﺑﻔﻬﻤــــﻰ
ﺭﻧــــﮓ ﺻــــﻮﺭﺗــــﻰ ﺑﺮﺍﻳـــﻢ ﻳـــــــﻚ ﺩﻧﻴــــﺎﺳﺖ !
نمیــــــتواﻧﻰ ﺑﻔﻬﻤــــﻰ ﻋﺸــﻖ ﺑﻪ ﻻﻙ ﻗﺮﻣــﺰ ﺭﺍ !
گرﻳـــــﻪ ﻛـــــــﺮﺩﻥ ﺑـــــــــﺪﻭﻥ ﺧﺠــــــﺎﻟـــﺖ !
ﺩﺭکــــــــــــ ﻛـــــﺮﺩﻧــــﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧــــﺖ ﻧﻴﺴــــــﺖ !
منــــم ﻟﻴـــــــﻼﻯ ﻋﺸـــــﻖ ﻭ ﺯﻟﻴــــﺨﺎﻯ ﺍﻧﺘـــﻈﺎﺭ !
ﻣـــﻦ ﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛
چـــک ﻧﻮﻳــــﺲ ﻫﻴــــــﭻ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻰ نمیشــــوم !
ﻣـــﻦ ﻳــﻚ ﺩﺧﺘـــــــﺮﻡ و دختــــرانـــــه ميـخنـــدم !
پـــــس مـــرا کــــــه خنـــــدان ميــبينــــي ،
بــــرچســـــب هــــرزگــــي برپيــــــشانيم نـــزن !
دختـــــــرم و دختـــــرانــــــه نــــــاز ميکنـــــم !
دختـــــرانــــه حســـــــادت ميکنــــــــم !
آري ... مــــــن همـــــــان دختــــــــری اَم کـــــه
عــــشــــــوه هـــــــايـــــــــــــم
بربـــــــــاد ميـــدهـــد غــــــرور مردانــــــه ات را
... ادامه


اشتراک گذارنده jamal-m
asra24
asra24
وقتی دستت تو دست عشقته و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده
بی تفاوت ازین فشار رد نشیا
داره باهات حرف میزنه
میگه دوست داره
میگه هوات و داره
میگه حواست به من باشه
میگه حواسش بهت هس
میگه تنها نیستیا
این یعنی نهایت آرامش خیال مگه نه؟


اشتراک گذارنده jamal-m
asra24
asra24
چشمانمان را باز کنیم

قفل زدن به خانه ای که آواره شده
بی فایده است...

فریاد زدن به گوش های کر !

ابراز علاقه به قلبی که حالا دیگر نمی تپد ،
بی فایده است !


اشتراک گذارنده jamal-m
asra24
asra24
خودمان را با جمله
" تا قسمت چه باشد " گول نزنیم..
" قسمت " اراده من و توست !!


اشتراک گذارنده jamal-m
asra24
asra24
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﻧﺒﺎﺵ
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﺎﺭﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﺑﻪ
ﻏﻨﭽﻪﺍﯼ
ﻣﯽ ﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ


اشتراک گذارنده s0099
asra24
asra24
برف هفت سالگی ام را به خاطر صدای مادرم دوست داشتم که می گفت
پاشو ببین عجب برفی اومده
برف ده سالگی را به خاطر تعطیل شدن مدرسه و خوابیدن کنار
مادرم حتی یک ساعت اکثر
برف چهارده سالگی را به خاطر تشویش امتحانات
برف هجده سالگی را به خاطر استرس کنکور و آینده !!
برف بیست سالگی را به خاطر عاشقی . هیجان عشقی که در ذهنم
تا ابد ادامه داشت
اما از برف بیست و پنج سالگی به بعد
برف ها فقط سرد بود و سرد بود و سرد……
و خاطراتی که هرگز تکرار نخواهد شد……


asra24
asra24
‏شماحق ندارید از طرف مقابلتون انتظار داشته باشید که گذشته نداشته باشه
‏اما این حق رو دارید که وقتی باشماست گذشته رو تموم کرده باشه...
asra24
asra24
نگه داشتن یک زن
بلد بودن می‌‌خواهد
یک زن از تمام مردانگی یک مرد
هیچ نمی خواهد
جز یک خیال راحت
که همانطور که هست
بی‌ هیچ توقع و پنهان کاری
دوستش بداریاشتراک گذارنده -TX- dont-lm