کافـــــــــــه خالــ ــه

گروه عمومی · 603 کاربر · 8080 پست
Welcome to group kafe khaleh

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:58
ملحق شده اند
1394/01/2 - 20:42
ملحق شده اند
1393/10/9 - 15:38
ملحق شده اند
1393/09/12 - 20:50
ملحق شده اند
1393/07/29 - 20:46
ملحق شده اند
1393/05/3 - 21:35
ملحق شده اند
1393/05/3 - 16:07
ملحق شده اند
1393/05/3 - 07:56
ملحق شده اند
1393/05/2 - 11:43
ملحق شده اند
1393/04/25 - 14:08

ارسال به کافـــــــــــه خالــ ــه

t-o-r-a-n-j
t-o-r-a-n-j
خودت را ببخش
تا زندگی ات تباه نشود.
واین را بدان
که فقط انسان مرده،

اشتباه نمیکند.


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
" Saman "
" Saman "
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
هـر چه ميخـواهـد دل تنگـت...

ســــــــــــــاڪـت

ڪسي درڪ نخواهد ڪــرد…


اشتراک گذارنده Hana1364 nicefunboy01
" Saman "
" Saman "
دوستَـش دارَم
هــر چند
دوستَـش را
مَـــن دارم
و داشتَنَش را دیگـری..!!!


اشتراک گذارنده mahshid75 poyatanha
" Saman "
" Saman "
بیا باور کنیم
عشق هاے گران
در رمان هاے ارزان
کنار خیابان ها فروختھ شدند
و
تمام شد ...


اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر
" Saman "
" Saman "
اسمش آدم است...
اما تو باور نکن؛
گاهی کاری میکند که از پس هیچ گرگی برنمی‌آید!!


اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
" Saman "
" Saman "
اغلب مردم فقط تقلید میڪنند
از متمایز بودن نترس ،
بپذیر ڪه انگشت نما بودن
بهتر از احمق بودن است ...!!


اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر
" Saman "
" Saman "
کلـافم
از خاطراتي کہ
محکوم بہ فراموش
کردنشون هستم...


اشتراک گذارنده Mrunner snajafi
" Saman "
" Saman "
يــــه ↯ ↯ رابـــــــــطه ↯ ↯ ....... از

اونجايي ⇦⇦ خـــــــــــراب ميــــشه ⇨⇨ کـــــه.....
تــــــــــــو...

((نـــــاراحتـــش))کني و....

..... يـــکي ديــــگه.....

((آرومــــــش))....


اشتراک گذارنده poyatanha
" Saman "
" Saman "
اون روزی که.....
خاطـراتت از آرزوهات بیشتـر بشـه.
اون روز دیگـه.....
پیـر شـده قـلب تو واسـه همیشـه!


اشتراک گذارنده poyatanha
" Saman "
" Saman "
روزگار بدیست
درست وقتی در آتش میسوزی
همه به بهانه ی آب آوردن
مـــے روند!
و تو میمانی و
سوختـــن و ساختـــن ...


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 2 نفر دیگر