6a65c583434d8b763f5c8e36d0c99fb7d1cea91b834f2db546cf575313cc9d6515015.jpg 1391638411639926_orig.jpg 12069470084_e2f0740f17_b.jpgiomenaen.jpeg ShowLetter[9].jpg
navid (آفلاين)

سرمایه های یک دل حرفهایی است که برای نگفتن د.. [درباره]
navid فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط navid قادر به مشاهده مشخصات او هستند
navid
navid
می روم از روزگارت
در غروبی سردِ سرد
کوله بارم پر زحسرت
سینه مالامال درد
مهر٬٬
آبان٬٬
شاید آذر
این چه فرقی میکند
در همین پاییز زیبا
فصل ریزش های زرد

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj tanha_m
navid
navid
چه زيبا گفت دكتر شريعتي:
برای کسی که میفهمد
هیچ توضیحی لازم نیست
و
برای کسی که نمیفهمد
هر توضیحی اضافه است

آنانکه میفهمند
عذاب میکِشند
و
آنانکه نمیفهمند
عذاب می دهند

مهم نیست که چه "مدرکی" دارید
مهم اینه که چه "درکی" دارید..
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 5 نفر دیگر
navid
navid
اغلب مردم
.
.
.
.
.
با چنان عجله و شتابی به سوی یک "زندگی خوب حرکت میکنند،
که از کنار آن رد می شوند...

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 5 نفر دیگر
navid
navid
ﻧﺎﻣﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻭ !
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺟﻬﺎﻥ ‏( ﻣﺮﻟﯿﻦ ﻣﻮﻧﺮﻭ ‏) ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻘﯽ
ﺁﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ
ﺭﯾﺎﺿﯿﺎﺕ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻭ ﻧﺠﻮﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :
ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺎ
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻭ ﻫﻮﺵ
ﻭ ﻧﺒﻮﻍ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺤﺸﺮﯼ ﺷﻮﺩ !...
" ﺑﺎﻋﺸﻖ " ‏( ﻣﺮﻟﯿﻦ ﻣﻮﻧﺮﻭ ‏)
ﭘﺎﺳﺦ : ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯﯼ ﺷﻤﺎ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺭﻭﯼ ﺳﮑﻪ
ﺍﺳﺖ !
ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ
ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻣﻦ ﻭ ﮐﻮﺩﻧﯽ ﺷﻤﺎ !....
" ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ " ‏( ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ‏)
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 14 نفر دیگر
navid
navid
تومرا آزردی...
که خودم کوچ کنم از شهرت!
تو خیالت راحت...
میروم از قلبت!
میشوم دورترین خاطره در شبهایت...
تو به من میخندی!
و به خود میگویی:
باز می آید و میسوزد از این عشق ولی...
برنمیگردم، نه!
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد.
عشق زیباست و حرمت دارد

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 10 نفر دیگر
navid
navid
اشتباه کردن اشتباه نیست

در اشتباه ماندن اشتباه است

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 7 نفر دیگر
navid
navid
جلسه ی محاکمه ی عشق برپا شده و قاضی این دادگاه عقل بود ؛ و عشقمحکوم بود به تبعید به دور ترین نقطه ی
مغز یعنی فراموشی ...
قلب تقاضای عفو عشق را داشت ولی همه ی اعضا با او مخالف بودند . قلب شروع کرد به طرفداری از عشق : ای
چشم ، مگر تو نبودی که هر روز آرزوی دیدنش را داشتی؟ ؛ ای گوش مگر تو نبودی که در آرزوی شنیدن صدایش بودی؟ ؛
و شما پاها که همیشه منتظر رفتن به سویش بودید حالا چرا اینچنین باعشق مخالفید؟
همه ی اعضا روی برگرداندن و به نشان اعتراض جلسه را ترک کردند . تنها عقل و قلب در جلسه ماندند.
عقل رو به قلب گفت : دیدی؟ همه ی اعضا از عشق بیزارند ولی من متحیرم با وجود اینکه عشق بیشتر از همه تو را
آزرده چرا هنوز از او حمایت می کنی؟
قلب نالید و گفت : من بی وجود عشق دیگر نخواهم بود . در آن صورت تنها تکه گوشتی هستم که هر ثانیه کار لحضه
ی قبل را تکرار می کند ...
اما دیگر برای گفتن این حرف ها دیر شده بود . حکم صادر شده و قابل اصلاح نبود ...
در سکوت دادگاه ســرنــوشـــت
عقل بر ما حکم سنگینی نوشت
گفته شد دلداده ها از هــم جدا
ای خدا نفرین بر این قانون زشت
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 8 نفر دیگر
navid
navid
گاهی عمر تلف می شود ؛
به پای یک احساس ….

گاهی احساس تلف می شود ؛
به پای عمر !

و چه عذابی می کشد ..

کسی که هم عمرش تلف می شود ؛
هم احساسش

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 8 نفر دیگر
navid
navid
خطایت هر چه بود آدم.....
به جرم سیب دزدیدن...
ولی... آدم،،، نکن باور
خطایت... عشق حوا بود...
گمانم عاشقش بودی
به چشمت عشق را دیدی...
برای خاطر حوا تو آن شب سیب میچیدی؟
چه رازی پشت این سیب است؟؟
که مارا در به در کردی، از آن ماوای روحانی،به این دنیای ظلمانی...
من ازابهام میترسم،،،من از تکرار این فرجام میترسم...
چنان گنگ است این قصه ، چنان تاریک وپنهان است که از ترس سقوطی تلخ...
من از بوییدن یک سیب بد هنگام میترسم...
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 7 نفر دیگر
navid
navid
مادري پیر مرا،
نکته ای زیبا گفت!
از بد دنیا گفت!
گفت طاووس مشو
که به عیبت خیزند،
گر شوی شعله شمع،
زیر پایت ریزند!
گفت: پروانه مشو،
که به سرگردانی،
لای انگشت کتاب،
سالها میمانی!
نه زمین باش نه خاک،
که تو را خوار کنند،
وانگهی ذهن تو را،
پر ز مرداب کنند!
آسمان باش که خلق،
به نگاهت بخرند!
وز پی دیدن تو،
سر به بالا ببرند.
آسمان باش عزیز
: ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ !
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ !
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺮﺍ !!
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ !
ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!
فصل پاییز ﺩﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ .... !!

ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﻦ ﻭﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﯿﺴﺖ!
... ادامه


اشتراک گذارنده gvj و 8 نفر دیگر