IMG_20180722_233408_972.jpg IMG_20180722_135150_593.jpg IMG_20180722_065820_506.jpg IMG_20180722_013233_851.jpg
hossein (آفلاين)

من خایه مال نیستم این خودش خیلیه [درباره]
hossein فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : hossein525z
نام کامل : hossein
امتیاز کاربری : 3642
جنسیت : مرد
19 ساله | 17 / 6 / 1378
محل زندگی:آذربایجان شرقی

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

hossein
hossein
جای خالی ات را نه قهوه پر می کند،نه قلیون و نه حتی کتابو سیگار... ولی اون دوستت بود؛قدبلند چشم رنگیه اون شاید یه کارایی بتونه بکنهs33.gif
شبتون شخمی تر

| دیدگاه

hossein
hossein
رفتم داروخونه گفتم 20تا مسکن بدین
دیدم پشت سرم دوتا دختر میخندن...
گفتم بکنش 22 تا
خفه شدن s33.gif
جای مسکنو به دلخواه پر کنs33.gif

| دیدگاه

hossein
hossein
دختره کلاس چهارمه رل داره!
اونوقت منه خاک برسر هم سن این بودم فک میکردم امام خمینی و خامنه ای داداشنs33.gif

| دیدگاه

hossein
hossein
اگه براش گل مصنوعی بردی و گفت خیلی خوشبوئه بدون عاشقته ، ولي خب اسگل هم ممکنه باشه از کجا معلومs33.gif

| دیدگاه

hossein
hossein
شاید باورتون نشه ولی زیر ی پستی دخترا دارن میگن چهره مهم نیس طرف اخلاق داشته باشهs33.gif
برگامs33.gif

| دیدگاه

hossein
hossein
‏خیلی وقته که دیگه وقت خواب سمت خنک بالش رو برنمیگردونم.. حتی اونم دیگه خوشحالم نمیکنs33.gif

| دیدگاه

hossein
hossein
ما هم چشمامون عسلیه فقط زنبورش مشکل معده داشته عسلش یکم تیرسs33.gif

| دیدگاه

hossein
hossein
یه روزی پولدار می‌شم و از این مملکت می‌رم، نه فوراً ولی عمراًs33.gif

دیدگاه

hossein
hossein
جدی تن پوش حموم دارید؟!
من از حموم میام بیرون خودمو میندازم رو فرش انقدر غلت میزنم تا خشک شم s33.gif

دیدگاه

hossein
hossein
از اون روزا ک رفیقمو به خاطر اینکه هوادار تیم محبوبم نیس
به فش میبستمش
سر این قضیه خارمادر همدیگرو پیاده میکردیم
از این روزای شخمی ولی درعین حال خاطره انگیزs33.gif

| دیدگاه