1445496539538674_thumb.jpg 1445496512188316_thumb.jpg 1445496421246692_thumb.jpg 1445496374389092_large.jpg
Sh..f....sadromance (آفلاين)

Sh..f....sadromance فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Sh..f....sadromance قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

درِ رو کسی وا نکنیا تو دله کسی جا منو تنها نذاریا , تنها
هر بد بشی بازم تو رو میخوام کی میگه کم تو رو
من که گفتم تو رو میخوام نگفتم تو رو میخوام
.. [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده ninaash و 2 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


با گلها غمها را
چه کسی داند ز غم هستی چه به دارم
به چه کس شده روز من چو تارم

[لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده ninaash و 5 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


اینکه میگویید زن ها پیچیده اند
گاهی هم بهانه گیر
کاملا قبول دارم
اما کافی است به همین زن پیچیده
✨ عشق بدهی✨ 
✨ دوستت دارم هایت را✨ 
مانند وعده های دارویی
سر ساعت به خوردش بدهید
بعد بنشینید ببینید
این دارو چه اثر معجزه آسایی دارد
آنگاه دیگر پیچیدگی ای در کار نیست
زلال، شفاف، معلوم و ساده میشود
بدون ذره ای ابهام و بهانه
اگر در زن پیچیدگی زیادی میبینید
بدانید خیلی وقت است
داروی تقویتی دوستت دارم را از او دریغ کردند
... ادامه


اشتراک گذارنده ninaash و 7 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


به وآن روانیم ..

.اندر عشق جز دوا


اشتراک گذارنده ninaash و 7 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


که بسیار  که بسیار 


اشتراک گذارنده ninaash و 7 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

زمانی تلفن کم بود
اما آدمهای زیادی بودند
که بهشان زنگ بزنیم ویکدل سیرحرف بزنیم
حالا تلفن ها زیاده
اما آدمهای کمی هستند
که دلمان حرفهایشان را میخواهد


اشتراک گذارنده ninaash و 10 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
اشتراک گذارنده ninaash و 6 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


 که نمیدانی
هر آدمی دلتنگی های
مخصوصِ خودش را دارد،
و  پنهانی ترین دلتنگیِ منی..


اشتراک گذارنده ninaash و 9 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


#ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺑﻐﺾ #ﻧﺸﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ #ﭼﺸﻤﻢ ﺭﺍ
#ﺩﺭ ﺩﻝِ ﺍﺑﺮ #ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ #ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ


اشتراک گذارنده ninaash و 9 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
دختر کوچولویی با مداد شمعی نصف مبل کرم رنگ نشیمن رو سیاه کرده بود..
وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که : 

عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای می بینم.. به نظرت باید چکار کنم؟

خونسرد سری تکون داد و گفت:
خب پاکش کن!
اگه پاک نمیشه چشماتو ببند!

به همین سادگی! تمام فلسفه ی آرامش در همین جمله ی کوتاه..!
«# پاکش-کن-اگه ...


اشتراک گذارنده ninaash و 15 نفر دیگر