IMG_20171023_152351.jpg 1445496539538674_thumb.jpg 1445496512188316_thumb.jpg 1445496421246692_thumb.jpg
Sh..f....sadromance (آفلاين)

Sh..f....sadromance فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Sh..f....sadromance قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

گاهی وقتـا میگویـم ...
گاهی از روی ....
گاهی از ....
گاهی از تـه
اما ......
از سر هر چه بـاشد
تنهـا کسی کـه استـــــ
... تــو کـه


اشتراک گذارنده ava0901 و 4 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
ava0901
هوا سوز داره لباست کمه..
..منو تن کن و تو خیابون بیا

تو از آسمونی خدا شاهده
مثل برف های زمستون بیا
هوا سوز داره مثل قلب من
که با خوندنم گریه سر می کنی
تو از آسمونی با گریه هات
زمین و زمانم تر می کنی
به چتری موهای لختت قسم
یکی چتر می خواست به دستم بده
خیانت نکردم به بارون و تو
ببین خیس خیسم خدا شاهده
به چتری موهای لختت قسم
یکی چتر می خواست به دستم بده
خیانت نکردم به بارون و تو
ببین خیس خیسم خدا شاهده
به غم های من تا می خندی میگم
خدا لازمه گاهیم غم بده

خدا با تو غم داده بی تو ولی
الهی خدا بی تو مرگم بده
[لینک ضمیمه]
... ادامه


اشتراک گذارنده hamandishan و 4 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
mahdi986
رفـاقت را جـای در دلـم
تـا بـا یـاد
از درد عشـقی
بـه هـر چـی رفیـق


اشتراک گذارنده hamandishan و 5 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
هایی در هست که تو اسمش را نمیدانی!
با وجود مبهم بودنش است
نمیدانی تا کی ادامه دارد
نه ...نه ...
فقط شیرین است
آدم هایی را گاهی میبینم که از دو هم به هم وابسته ترند
از دو عاشق هم عاشقترند!
میتوانی درک کنی؟
که دوستی اش دنیا ارزش دارد
دوستی که آغوشش بوسعت دارد
وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود!.! abf6063


اشتراک گذارنده hamandishan و 8 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


بخیر ما،
محض ادای ادب !

ورنه شب ؛
اول !


اشتراک گذارنده hamandishan و 9 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
دلتنگی ‌ست

در ڪه ‌چین .... ‌شوداشتراک گذارنده hamandishan و 13 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
شاخه ای یار
خوش درین پراکند
صد غم چو
روی لبخنداشتراک گذارنده hamandishan و 13 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

ای گر بگذری بر کوی دوست
ما را گو ، دل همیشه اوست


اشتراک گذارنده hamandishan و 17 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیست
در زندگی ام، غیر زمستان خبری نیست

در زندگی ام، بعد تو و خاطره هایت
غیر از غم و اندوه فراوان خبری نیست
انگار نه انگار دل شهر گرفته ست
از بارش بی وقفه ی باران خبری نیست
ای کاش کسی بود که می گفت به یوسف
در مصر به جز حسرت کنعان خبری نیست
از روز به هم ریختن رابطه ی ما
از خاله زنک بازی تهران خبری نیست!

گفتند که پشت سرمان حرف زیاد است
از معرفت قوم مسلمان خبری نیست!
در آتش نمرود تو می سوزم و افسوس
از معجزه ی باغ و گلستان خبری نیست!
در فال غریبانه ی خود گشتم و دیدم
جز خط سیاهی ته فنجان خبری نیست

گفتی چه خبر؟گفتم و هرگز نشنیدی
جز دوری ات ای عشق، به قرآن خبری نیست
... ادامه


اشتراک گذارنده hamandishan و 19 نفر دیگر