1445496539538674_thumb.jpg 1445496512188316_thumb.jpg 1445496421246692_thumb.jpg 1445496374389092_large.jpg
Sh..f....sadromance (آفلاين)

Sh..f....sadromance فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Sh..f....sadromance قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
اشتراک گذارنده farid- و 4 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
اشتراک گذارنده farid- و 3 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
[لینک ضمیمه]

تا رخ ، نبرد دل ز
ما، ما برد و به ما رخ


اشتراک گذارنده farid- و 5 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance
اشتراک گذارنده shab_eshgh و 6 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

ین تنه درخت رو چند وقت پیش بریدن
با گازوئیل شستنش و روش روغن جلا زدن 
بهار امسال برگ دراورده
خواستم بگم امیدوار باشید
همیشه راه حلی برای دوباره سبز شدن هست


اشتراک گذارنده shab_eshgh و 11 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

دیدگاه

اشتراک گذارنده shab_eshgh و 10 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance


 : )
چگٓونه بــایـَد 
بگـویم کـِـــه 
دارَمــ !؟
ز کارهایـِ  
این را  


اشتراک گذارنده shab_eshgh و 13 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

دیدگاه

اشتراک گذارنده asheg12 و 8 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

می‌ توانستم گیلاسم را تا نیمه از شرابِ کهنه پر کنم
می‌ توانستم یکی‌ از آن آهنگ‌های قدیمی‌ را بگذارم
و آرام آرام خمارِ نوستالژی روزگارِ خوب شوم
می‌ توانستم پا برهنه
کوچه‌های باریکِ باغ را بدوم
می‌ توانستم دامنم را پر از شکوفه‌های یاس کنم
و مست شوم ...
مستِ مستِ مست
اما پشتِ این پنجره، رو به دریا نشستم
و برای تو شعر نوشتم
مست شدم ...
مستِ مستِ مست
... ادامه


اشتراک گذارنده asheg12 و 9 نفر دیگر
Sh..f....sadromance
Sh..f....sadromance

اخرین سنگر سکوته...
‌از دل نرود هر آنکه از دیده برفت...
در عکس و قلم خاطره‌ی یار بماند


اشتراک گذارنده asheg12 و 10 نفر دیگر