photo_2018-02-20_13-15-41.jpg 10531420843046412910.jpg متن-با-عکس-پروفایل-خدای-من-شکرت.jpg photo_2018-01-22_21-18-56.jpg
حامد (آفلاين)

خدایاآنگونه زنده‌ام بدار که نشکند دلی از زن.. [درباره]
حامد فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط حامد قادر به مشاهده مشخصات او هستند
حامد
حامد
photo_2018-02-20_13-15-41.jpg

دیدگاه

حامد
حامد
10531420843046412910.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
حامد
حامد
بخاطر همه نعمتهایت بویژه باران رحمتت ..
متن-با-عکس-پروفایل-خدای-من-شکرت.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
حامد
حامد
photo_2018-01-22_21-18-56.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
حامد
حامد
137725546774591_1_.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi poyatanha
حامد
حامد
تسلیت ...
photo_2018-01-14_21-35-12.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
حامد
حامد
photo_2017-12-29_00-46-32.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده poyatanha و 2 نفر دیگر
حامد
حامد
photo_2017-12-24_20-54-33.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده poyatanha و 2 نفر دیگر
حامد
حامد
photo_2017-12-22_14-43-54.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده poyatanha و 4 نفر دیگر
حامد
حامد
روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم
تو را به این روز تبریک می گویم
که این روز بی تو ، و بی حس “ آرمان خواهی ”
و “ ایمانت به حق طلبی ” ، وجودی بی معناست . . .
روز دانشجو.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده poyatanha و 4 نفر دیگر