IMG_۲۰۱۷۰۹۲۲_۱۵۱۰۱۵_1_.jpg IMG_۲۰۱۷۰۹۲۸_۱۹۰۹۲۶_2_.jpg IMG_20180516_130929_157.jpg IMG_۲۰۱۷۱۲۰۸_۱۵۱۳۰۳_3_.jpg
alireza (آفلاين)

اقیانونس ارام بزرگترین اقیانوس دنیاست s بزرگ.. [درباره]

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : haghgoo
نام کامل : alireza
امتیاز کاربری : 2863
جنسیت : مرد
متولد 1 شهریور
شغل : تکنسین برق
وضعيت تاهل : متأهل
محل زندگی:گیلان

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

alireza
alireza
IMG_۲۰۱۷۰۹۲۲_۱۵۱۰۱۵_1_.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده vahidtd
alireza
alireza
IMG_۲۰۱۷۰۹۲۸_۱۹۰۹۲۶_2_.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده vahidtd
alireza
alireza
انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد
همینکه در میان مردم زندگی کنیم
ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنیم
دروغ نگوییم
کلک نزنیم
دلی را نشکنیم
و حقی را ناحق نکنیم
یعنی انسانیم

‌‌‌‌‌‌‌‌
IMG_20180516_130929_157.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده vahidtd mojtaba500
alireza
alireza
IMG_۲۰۱۷۱۲۰۸_۱۵۱۳۰۳_3_.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364
alireza
alireza
گوته
آرامش را اینگونه بیان می کند

آرامش پیامد اندیشیدن نیست
بلکه آرامش نیندیشیدن به گرفتاریها
و چالش هایی است که ارزش
اندیشیدن ندارن

دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر
alireza
alireza
♦️دختر کوچولویی دو تا سیب در دو دست داشت که مادرش وارد اتاق شد. چشمش به دو دست او افتاد. گفت: «یکی از سیباتو به من میدی؟»

دخترک نگاهی خیره به مادرش انداخت و نگاهی به این سیب و سپس آن سیب. اندکی اندیشید. سپس یک گاز بر این سیب زد و گازی به آن سیب. لبخند روی لبان مادرش ماسید. سیمایش داد میزد که چقدر از دخترکش نومید شده است. امّا، دخترک لحظه‌ای بعد یکی از سیب‌های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت: «بیا مامان این سیب شیرین‌تره!»

مادر خشکش زد. چه اندیشه‌ای به ذهن خود راه داده بود و دخترکش در چه اندیشه‌ای بود.

هر قدر باتجربه باشید، در هر مقامی که باشید، هر قدر خود را دانشمند بدانید، قضاوت خود را اندکی به تأخیر اندازید و بگذارید طرف مقابل شما فرصتی برای توضیح داشته باشد.

دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01 saba232
alireza
alireza
زندگی را تو بساز …
نه بدان ساز
که سازند
و پذیری بی حرف..
زندگی یعنی جنگ
تو بجنگ ...
زندگی یعنی عشق ..
تو بدان عشق بورز …
زندگی یعنی رنگ،
تو چنان پر رنگ باش...

تابلو زندگیت را تو بکش
زندگی یعنی حس،
تو پر از احساسی
معدن عشق بشو،
تو خودت الماسی
زندگی آواز است،
به چکاوک بنگر...
... ادامه

دیدگاه

alireza
alireza
IMG_20170908_230131.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01
alireza
alireza
پرنده هايي که روي شاخه نشستند، هرگز ترس از شکستن شاخه ندارند...

زيرا اعتماد آنها به شاخه ها نيست، بلکه به بالهايشان است...
هميشه به خودت اعتماد داشته باش، خودت را باور کن!
هميشه خودت را نقد بدان، تا ديگران تو را به نسيه نفروشند...
سعي کن استاد تغيير باشي، نه قرباني تقدير...
"در زندگيت به کسي اعتماد کن که به او ايمان داري نه احساس"
و هرگز، به خاطر مردم تغيير نکن! اين جماعت هر روز تو را جور ديگري مي خواهند...

مردم شهري که همه در آن مي لنگند، به کسي که راست راه مي رود مي خندند

دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01
alireza
alireza
ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﺍ...
ﺑﺎ ﺩﺳﺖِ ﺗﻮ...
ﺩﺳﺖِ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...!

ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮ،
ﮔﺮﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ...!

ﺑﺎ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﻮ،
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ...!

ﺑﺎ ﻗﺪﻡ ﺗﻮ،
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ...!

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ،
ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺖِ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ،
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ...
پس دستانت را ببوس
♥️ ♥
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر