instaface_20171012211242752.jpg images.jpg 01406369494583027108.jpg images.jpg
*hamid.reza* (آفلاين)

شاید بد شایدم خوب [درباره]
*hamid.reza* فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : h-a-m-i-d-rt
نام کامل : *hamid.reza*
امتیاز کاربری : 5603
جنسیت : مرد
2 ساله | 1 / 1 / 1395
شغل : درس درس تا پیروزی
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:همدان

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

*hamid.reza*
*hamid.reza*
سکوت ...s33.gif
بیشتر از چیزی ک فک میکنی .میزنه

علیه سلام

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364
*hamid.reza*
*hamid.reza*
‏چرا سیرا باید گرسنگی بکشن تا حال گرسنه‌ها رو درک کنن؟

چرا گرسنه ها نباید سیر بشن تا حال سیرا رو درک کنن؟...

.. علیه سلام

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
... یه عکس از “باطنت” بذار
ببین همونقد لایـــــک میگیره !؟s33.gif

.♤ حمیدرضا علیه سلام ♤

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 4 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
اگه از s23.gif

کسی که روش کردیم راضی نیستیمs23.gif

قبل از متاسف شدن واسه یه کوچولو

هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم!s33.gif

علیه سلام

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
این قآنونِ زندگی مــَــنه

بـودے ، نــوش

نـَبودی ، فــَــرآموش ..... علیه سلام

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 9 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
کنم حس باحالیه s33.gif
ن کسیو داری ن کسی داره s33.gif
تو روزایی ک همه فکره .ولنتاینن تو بشینیو بشون

این حسو دارم s33.gif
این حسم منو دارهs33.gif
پس#پایدار
علیه سلام

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 13 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻪ!!!

ﺍﮔﻪ ﺷﺒﯿﻪ " ﻋﮑﺴﺎﺕ "

ﻧﯿﺴﺘﯽ ، ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ .....                                       

                                           
حداقل شبیه حرفات باش...

علیه سلام

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 17 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
☜نبـۅدنـش ۅاسـم سختـــــہ 

☜امـا بـۅدنـش هـم دیـگ هیـچ حسـۍ بـِـم نمیـدہ 

میفهمـــــے ڪہ!! 

علیه سلام

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 16 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا 

نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس‍ــم 

م‍ـن به بعضے ه‍ـــَوَلا جـوری میرین‍ـم ک‍ـه بـه ج‍ــا✔ ل‍‌‍ــایڪ✔ 

ب‍ــِـــلاڪ✘میـــش‍ـــَــم 

زب‍ـــون واس‍ـــــــه ↻ح‍ــــرف↻ زدن‍ـــه 

ن‍ــــــــه,,,,, لیسی‍ــــدن ↻

علیه سلام
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 12 نفر دیگر
*hamid.reza*
*hamid.reza*
به بعضیا وقتی همش بگی s33.gif

کم کم دل میزنی میشی !!!

....علیه سلام

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 13 نفر دیگر