IMG_20180223_093348.jpg IMG_20180220_192605.jpg img1518614281022.jpg Behnam-Bani-Bassame.jpg
ساسان گلزار (آفلاين)

ساسان گلزار فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ساسان گلزار قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ساسان گلزار
ساسان گلزار
دوستت دارم هایم را بر تار گیسویت بباف تا عشق شره کند بر نگاهمان

[لینک ضمیمه]
IMG_20180223_093348.jpg


اشتراک گذارنده yalda95
ساسان گلزار
ساسان گلزار
یاد تو که می افتم
دست دلم را می گیرم وُ
می رویم
پای قرارهای نیامده ات
به تو فکر می کنم
و زیبایی
حواسم را به هم می ریزد
ناگهان
مُشتی از واژه های
روحم را زیر می گیرند

از هایم بیرون می پاشد
و جای پای انتظارم
می روید.
... ادامه
IMG_20180220_192605.jpg


اشتراک گذارنده NARIYA و 3 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
مدتی است
بی تو
می خندم.
بی تو
زنده ام
بی تو
نفس می کشم
بی قرار
شده ام
مثل
تاریکی
سکوت کرده ام
مثل
شب
اما
تو را
فراموش
نکرده ام
در سکوتم
برایت
حرف می زنم
عشق می ورزم
بی تو
که
نمی شود.
... ادامه
img1518614281022.jpg


اشتراک گذارنده yalda95 و 2 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
اشتراک گذارنده Hana1364 و 7 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
بہ رنگ چشمانتـــ...
بہ هم آغوشے خیالتــ...
بہ برگــ برگـــ دفتر شعرم...
و بہ رسوایــے دل بیقرارم قسم...
ے
%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B2_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B0.png


اشتراک گذارنده Hana1364 و 7 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
حرامم باشد
اگر با داشتن عشقی چون تو؛
اگر بعد از دل بستن به تو
چشمانم جای دیگر چرخیده باشد
دلم حوالی دلی دیگر دل دل کرده باشد
قلبم تپش هایش برای غیر تو بوده باشد
ذهنم کسی غیر تو را مرور کرده باشد
حرامم باشد..
یادت نرود؛
من از سر عشق با توام
آخر تو نمیدانی
آدم یکی مانند تو را داشته باشد
دیگر حواسش جای دیگری نمیرود...
... ادامه
image (10).jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 8 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
آرام جـانـم...
در خاطرت بماند
اینجا یک نفر هر روز
با خیالت نفس مے کشد...

با تصور دستانت گرم مے شود
با دیدن چشمانت از پشت این عکس ها
جان مے گیرد...
با فکر خنده هایت مے خندد..!!

در خاطرت بماند
این جا هرشب
یک نفر قبل از خواب
خاطره هایت را بہ آغوش مے کشد
برایت عاشقانه مے نویسد

از همین دور دلش براے خنده هایت ضعف مے رود

در خاطرت بماند
بعدازرفتنت دیگر شب هایش، شب نیست...!
همان ادامه ے روز است...
ولے تاریک تر
ساکت تر
و بینهایت غمگین تر...

درخاطرت بماند
اینجا یک نفر دلش همیشہ جایے است کہ تو آنجایے
حتے از نوشتن نامت ذوق مے کند
نبودن هایت بے قرارش می کند...

این را بہ خاطرت بسپار
اینجا یک نفر مانده
پاے تمام حرف هایش
پاے تمام دوستت دارم هایش
پاے تمام قول هایش
پاے تمام خواستنت
پاے رفتنت...
پاے نیامدنت...!!!!
همین...
... ادامه
image (6).jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 10 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
فاحشه نیسـتـ
آنـکهـ دلسپردهـ بـ عاشقانه هایـمـ و در آغوشـمـ نفـسـ میزندنـیـ
... ادامه
CYMERA_%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A7%D9%A1%D9%A1%D9%A1%D9%A4_%D9%A0%D9%A8%D9%A2%D9%A2%D9%A3%D9%A4.jpg


اشتراک گذارنده Ati95 و 8 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
از کوچه پس کوچه های باران بیا
همان جا که دل من،
پشت پنجره ی عشق و دلواپسی
گوش به زنگِ صدای کفشهایت،
شور می زند...
facebook_1504811517289.jpg


اشتراک گذارنده Ati95 و 7 نفر دیگر
ساسان گلزار
ساسان گلزار
[لینک ضمیمه]


میگن دلتنگی قشنگترین هدیه عشقه .
حالا من موندم با این هدیه قشنگ تو چکار کنم ؟
image (18).jpg


اشتراک گذارنده Ati95 و 9 نفر دیگر