عاشقانه های من و تو

گروه عمومی · 443 کاربر · 11876 پست
نفس بده که برایت نفس نفس بزنم،نفس به جزتونخواهم برای کس بزنم،مرااسیرخودکردی دعایم کن،که آخرین نفس رادراین قفس بزنم…

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/08/3 - 09:13
ملحق شده اند
1394/08/17 - 10:07
ملحق شده اند
1394/06/6 - 20:37
ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:57
ملحق شده اند
1393/11/13 - 23:47
ملحق شده اند
1393/10/27 - 08:03
ملحق شده اند
1393/10/20 - 21:52
ملحق شده اند
1393/10/11 - 22:28
ملحق شده اند
1393/09/30 - 03:16
ملحق شده اند
1393/09/22 - 16:04

ارسال به عاشقانه های من و تو

♥M&L♥
♥M&L♥


دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی خشن تر..عصبی تر..کلافه تر ..و تلخ تر.. و جالبتر اینکه با اطراف هم کاری نداری.. همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی..


اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر
***بيتا***
***بيتا***
اشتراک گذارنده Doyle و 2 نفر دیگر
ناصر.م انسانهای خوب
ناصر.م انسانهای خوب
***بيتا***
***بيتا***
اشتراک گذارنده Doyle و 2 نفر دیگر
***بيتا***
***بيتا***
دردیست در دلم،که دوایش نگاه توست...
IMG_20171227_200401.jpg


***بيتا***
***بيتا***
تو حرم یه ویلچر خالی دیدم ، نشستم خستگیم درآد....


بعدش که خستگیم درومد پاشدم گفتم آخیش خدایا شکرت....آقا چشمت روز بد نبینه ملت مث زامبیا لباسامو تیکه پاره کردن واسه شفا...!!!

s29.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر