عاشـــــــــقانه ها

گروه عمومی · 39 کاربر · 6247 پست
منم ان نياز مندي كه بتو نياز دارد اي خداااا

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:59
ملحق شده اند
1394/01/2 - 21:40
ملحق شده اند
1392/10/16 - 14:37
ملحق شده اند
1392/05/11 - 22:57
ملحق شده اند
1392/05/6 - 12:54
ملحق شده اند
1392/04/29 - 09:38

ارسال به عاشـــــــــقانه ها

aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
که بی‌اندازه است و ‌اش همیشگی«1»s43.gif
همۀ ‌ها ویژۀ ، پروردگار جهانیان است«2» s43.gif
بی‌اندازه است و ‌اش همیشگی«3» s43.gif
او روز پاداش و کیفر است«4»s43.gif
[پروردگارا!] فقط تو را ‌پرستیم، و [در همۀ امورمان،] تنها از تو می‌خواهیم«5» s43.gif
ما را به راست کن«6» s43.gif
راهِ کسانی که# نعمت‌ها[ی مادی و معنوی] را کردی، که نه بر آنان گرفتی و نه گمراهند.«7»اشتراک گذارنده nrgs nafas_92
aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
yagmur
yagmur
aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
زندگی بی عشق مرگ است ...

مرگ بر این زندگی...aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
بوسیدمت... و شکوهمندترین تاریخ دوران من در جغرافیای وجودت شکل گرفت! کاش تاریخ دوباره تکرار شود...


aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
یوســف و زلیــخا را بی خـــیال ! مـــن در آغـــوش همین پـــیراهن یادگـــاری هزار ســال جــوان تر میــشوم...!


اشتراک گذارنده mahdi-tali
aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
من باشم و وی باشد و می باشد و نی

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی

من گه لب وی بوسم وی گه لب می

من مست ز وی باشم و وی مست ز میاشتراک گذارنده MARCOS و 2 نفر دیگر
aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
زندگی بی عشق مرگ است ...

مرگ بر این زندگی...


بهترین روز زندگی من روزیست

که تو در میان ناباوری ها می آیی...

با هم که قدم میزنیم

حسودیش میشود آفتاب...

نه که هیچ گاه

قدم نزده است با ماه....
بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام ایـن هَمِـــــﮧ ســـــال . . !
بِـــــﮧ چَــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ می رِسَـــــم
قَلَـــــــم مــــوهـــا خـــــیس می شَــــوَنــد
بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ می رِسَـــــم ،
دَستَــــــم می لَــــــرزَد . . .
رَنـــگــ هــــا می گــُــــریـــزَنــــد
وَ قــاب هـــای خـــــالی
تَنـــــهـا . . . نَبــــودَن تـــــو را
بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــی ام می ڪـــــوبَنــــــد
چون باد میروی و به خاکم فکنده ای


آری برو که خانه ز بنیاد کنده ای


ایستادگی کن تا روشن بمانی

شمع های افتاده خاموش میشوند

... ادامه


aliتشنه زیرباران
aliتشنه زیرباران
زندگی زیباست...


تماشایی ست...

چرا زیبا نبینم...؟

چرا گاهی به پای این همه خوبی نشینم؟

چرا با هم نمی خندیم؟

مگر دنیا چه کم دارد...؟؟؟

ببین آسمان آبی ست...

ببین دنیا آکنده از پاکی ست...

و خوبی تا ابد پاینده می ماند...

تو باور کن...؛

همین کافی ست.....
... ادامه