photo_2016-09-14_11-18-43.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۹_۱۴-۲۵-۰۷.jpg photo_2017-05-16_02-23-45.jpg photo_2017-06-17_12-33-11.jpg
رضا (آفلاين)

رضا فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : gggg7272
نام کامل : رضا
امتیاز کاربری : 9042
جنسیت : مرد

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

رضا
رضا
به گمانم بهشت همین باشد
کمی باران
اندکی من
و تمام آغوشت ...


اشتراک گذارنده leila61 و 4 نفر دیگر
رضا
رضا
دگر این پنجره بگشای که من
به ستوه آمده ام از این شب تنگ ...
photo_2016-09-14_11-18-43.jpg


اشتراک گذارنده leila61 fmb
رضا
رضا
دلبری با دلبری دل از کفم دزدید و رفت
هر چه کردم ناله از دل، سنگدل نشنید و رفت

گفتمش ای دلربا دلبر ز دل بردن چه سود ؟
از ته دل بر من دیوانه دل خندید و رفت ..


اشتراک گذارنده fmb و 3 نفر دیگر
رضا
رضا
بهشت زیر پای مادران است و لایک هم که زیر پست دختران است
به سلامتی همه پسرا که کلا نقش هویج رو دارن

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 2 نفر دیگر
رضا
رضا
اشتراک گذارنده aryanjanam fmb
رضا
رضا

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
رضا
رضا
یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه
(جناب خان )

دیدگاه

اشتراک گذارنده victoria00
رضا
رضا
به خاطر آوردنت را
دوست دارم
چه زیبا
مرا از هم میپاشی
photo_2017-05-16_02-23-45.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
رضا
رضا
درس تلخیست که در اوج جوانی
روزی
اتفاقی ، دل پر شور تو را ،
پیر کند


اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
رضا
رضا
شب مهتاب همان به که ز اندوه بمیری
تو که با ماهرویی وعده ی دیدار نداری
سیمین بهبهانی
photo_2017-06-17_12-33-11.jpg


اشتراک گذارنده aryanjanam و 7 نفر دیگر