گالری

گروه عمومی · 172 کاربر · 3694 پست
تَصآویر و عکس نوشته ها بآعَنآوین مُختَلِف!!

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/02/11 - 13:31
ملحق شده اند
1394/10/6 - 15:22
ملحق شده اند
1394/09/24 - 01:31

ارسال به گالری

ali.!.!.!.!
ali.!.!.!.!
aminrezazadeh
aminrezazadeh
شدیم تا فهمید چقدر دوسش دارم رفت
پشت سرشو حتا نگاه نکرد خشکید تو دهنم
رو دیوار نوشتم با برو ولی بر میگردی یه روز
یه روز دلت یه جا گیر میکنه اون روز تو بساز و
15.jpg


اشتراک گذارنده mahshid75
Z๑A๑H๑R๑A
Z๑A๑H๑R๑A
تو فردایی ...
همان که قرار است به خاطرش زنده بمانم !!اشتراک گذارنده jamal-m و 4 نفر دیگر
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢
╟╯คlเ.๓เгzค╰╢