پروفایل این کاربر خصوصی است.
घायल दिल (آفلاين)

آن پریچهره که با ما سخن از جان می کرد ؟؟؟؟؟؟.. [درباره]
घायल दिल فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : ferocious
نام کامل : घायल दिल
امتیاز کاربری : 3679
جنسیت : مرد
وضعيت تاهل : پیچیده است
محل زندگی:خارج کشور

بارکد اختصاصی

پروفایل این کاربر خصوصی است.
مشاهده پروفایل فقط برای دنبال شدگان این کاربر امکان پذیر است.