عــشـق مــمــنـوـع

گروه عمومی · 171 کاربر · 1483 پست
از بعضی از آدمها تنها خاطره می ماند ! از بعضی های دیگر هم هیچ ! خاطره ساختن لیاقت می خواهد !

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:05
ملحق شده اند
1393/09/15 - 12:59
ملحق شده اند
1393/08/21 - 22:04
ملحق شده اند
1393/06/15 - 12:41
ملحق شده اند
1393/06/6 - 10:22
ملحق شده اند
1393/05/29 - 12:02
ملحق شده اند
1393/05/27 - 17:24
ملحق شده اند
1393/05/26 - 23:20
ملحق شده اند
1393/05/25 - 23:26
ملحق شده اند
1393/05/25 - 22:56

ارسال به عــشـق مــمــنـوـع

ܓܓ zahra ܓܓ
ܓܓ zahra ܓܓ
اشتراک گذارنده ehsangorg511 و 7 نفر دیگر
ܓܓ zahra ܓܓ
ܓܓ zahra ܓܓ

دلــ ـــــم کــه میگیرد…
به خودم وعــ ــــده های روز را میدهـــ ــم
از همــ ــان های که:
سالهــ ــــاست به امیــ ـــد
تقویــ ــم را میکنم…

[لینک ضمیمه]

... ادامه


اشتراک گذارنده angle1198 و 2 نفر دیگر