fu7582.jpg IMG_20180430_120836.jpg IMG_20180429_193753.jpg IMG_20180429_194155.jpg
زهرا (آفلاين)

زهرا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط زهرا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
زهرا
زهرا
اینکه دیگر مرا نمی خواهی را نمی شود انکار کرد
شاید اینجا آخر قصه باشد
و باید کنار آمد با نبودنت،
با نخواستنت ...
فقط یک چیز را به من بگو
به آن دلی که روزی عاشق من بود
چه گفتی  که قید آنهمه علاقه و خاطره را زد؟


اشتراک گذارنده aryanjanam و 6 نفر دیگر
زهرا
زهرا
‏اگر دیداری هم نباشد،
‏حتی اگر لمسی هم نباشد،
‏بی ‌دلیل برای بعضی‌ها
‏همیشه جایی در دل‌هایمان هستs43.gif


اشتراک گذارنده amin-namdari و 8 نفر دیگر
زهرا
زهرا
آقا جان ببخش که هنوز نتوانستیم
سیصدو سیزده نفربشیم جان مادرت
اقا بیا تاازاین روسیاه تر نشدیمs700.gif
fu7582.jpg


اشتراک گذارنده amin-namdari و 6 نفر دیگر
زهرا
زهرا
آنقَدَر خواندی به گوشم
تا که ليلايت شوم ..

حالا که ليلایت شدم
مجنون سابق نيستی ..


اشتراک گذارنده amin-namdari و 6 نفر دیگر
زهرا
زهرا
‌‎‏‎

زن ها مثل گوشی موبایلند!
یک روز با باتری پر به زندگی شما می آیند. رنگی و شاداب، برایتان حرف می زنند، طنازی می کنند، هرکجا هر احتیاجی داشته باشید، به میزان توانایی شان برایتان کم نمی گذارند و تا آخرین نفس ها همه جوره کنارتان هستند.
این زن همیشه مقاوم، از یک جایی به بعد با رفتار و نهایتا با کلام، آلارم می دهد که به اندازه ی قبل انرژی ندارم. می بینی که به شادابی قبل نیست و رنگ هایش کمرنگ شده. با این حال باز هم در لحظات مهم کنارت است. هی این کلافگی ها و بی رنگی هایش به تو هشدار می دهد که شارژش در حال تمام شدن است و تو هی باور نمی کنی. بالاخره یک شب می خوابی و صبح روز بعد میبینی زن همیشه شاداب زندگی ات، ساکت و خاموش شده.
زن ها مثل گوشی موبایلند. باید آن ها را با یک "دوستت دارم"، یک "دلم برایت تنگ شده"، یک "میخواهم همیشه کنارت باشم"، یک "امروز زیباتر شده ای"، یک بوسه، یک آغوش و یک محبت ِ مداوم شارژ کرد. حتی پیش از آن که شارژشان به مرز هشدار برسد.
یازده درصد...شارژ لطفا

‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎


اشتراک گذارنده amin-namdari و 9 نفر دیگر
زهرا
زهرا
حجاب منشور زیبایی های لیلی ست
تا وقتی نباشد تنها زیبایی های ظاهرش دیده می شود.
اما همینکه پوشیده شد
جزء به جزءش به چشم می آید: رفتارش اخلاقش لطافت روح اش آرمان هایش ...
IMG_20180430_120836.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 8 نفر دیگر
زهرا
زهرا
کاش باشی و بتوان شامه پر کرد از بوی تو، ای شب بوی شبهای بی بوی من
کجایی ای منِ من؟
کجایی ای من تا جانی دوباره بخشی این من را؟
بی تو این من تهی است، هیچ است و پوچ
با تو این من، من است
آری با تو ای مادرم…s700.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 4 نفر دیگر
زهرا
زهرا
چادر لباس رزم زن است...

اگر « هل من ناصر » امامت را می شنوی

IMG_20180429_193753.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 6 نفر دیگر
زهرا
زهرا
‌من یکــــــ دخترم!
خوشحالم که از بین تمام موجوداتــــــ
انسان آفریده شده ام و خوشحال تر از اینکہ بین تمام انسان هادختر شده ام
و چه چیز بهتر از اینکه
من از بین تمام دخترهاحجابم را دارم
و از بین حجاب ها چادرم را
تو میتوانی به من امُل بگویی...
اما من در نهایتــــــفقط برای یڪ نفرم
IMG_20180429_194155.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
زهرا
زهرا
دختران چادرے

خداوندم! 
هرچقـدر هم که دشمـن تلاش کند برای اشتباه نشان دادن حجاب 
آخـر با چـه منطقی بپذیرم ؟
که بشـر
همان که تو آفریدی و خود میمیرانی، 
از تو بیشتر بداند . . .
و از تو نگران تر باشد برای بنده تو؟ 
من منطق تو را می پذیرم
به جای منطق آنهایی که به اسم آزادی زن را وسیله فروش کالاهای بی ارزش خود کرده اند
و نگاه تو را خریدارم به جـای نگاههای تحقیر آمیزی که عریانم میخواهند برای نوازش چشمان شهوت ران .
خداوندم! 
من بنده تو هستم
و چـون تو می خواهی من با حجابم
... ادامه
IMG_20180428_112734.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 4 نفر دیگر