IMG_20180614_003417_784.jpg IMG_20180610_154123_400.jpg IMG_20180610_152350_944.jpg IMG_20180610_150519_677.jpg
زهرا (آفلاين)

زهرا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط زهرا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
زهرا
زهرا
تا عفیف و پاکی، همچو گل زیبایی
هم زلالی چون رود، هم خودِ دریایی
روی دوشَت باشد، کوله باری از عشق
غرق در شور و شوق، راهیِ فردایی...
IMG_20180614_003417_784.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
زهرا
زهرا
عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد
توانِ نگه داشتن اگر نداريد
خراب نكنيد احساسِ پاكِ آدمهايى كه بعد از شما
ميخواهند واقعاً عاشقى كنند
شما مى آييد
وعده اى ميدهيد
سرتان را مى اندازيد و مى رويد به ناكجا
آدمِ بعد از شما اما
بايد جان بكَنَد تا ثابت كند مثلِ شما و امثالِ شما نيست
عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد،
خراب نكنيد همين اندك ريتمِ شيرينِ عاشقى را كه جريان دارد..


اشتراک گذارنده tanha_m و 4 نفر دیگر
زهرا
زهرا
ﺧﺪﺍی من ﻧﻪ ﺩﻭﺭ ڪﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ
ﻧﻪ ﺩﺭ ڪﻠﻴﺴﺎ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ
ﺧﺪﺍی ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ڪﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ بغض‌ها و خندهﻫﺎﻳﻢ
ﺧﺪﺍی ﻣﻦ نمیﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍما میﺗﺮﺳﺎند از ﺷڪﺴﺘﻦ ﺩلی
و ﻧﺎﺣﻖ ڪﺮﺩﻥ حق مظلومی
ﺧﺪﺍی ﻣﻦ می ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮ ڪجا ڪه ﺑﺎﺷﻢ
می ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎن
ڪﻪ با او ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍی ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ نمیﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ بی فڪر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،
ﺧﺪﺍی ﻣﻦ خدای ﻣﻬﺮﺑﺎنی‌ست ...
... ادامه


اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
زهرا
زهرا
مردت که حسینی (ع)باشد
تورا زهرایی( س)خواهد،کرد

حب# علوی
حیا
IMG_20180610_154123_400.jpg


اشتراک گذارنده amin-kh و 2 نفر دیگر
زهرا
زهرا
ظہر هاے رمضان
ذڪر حسین مےگوییم!
بردن نــام حسین
وقتــ عطـش مےچسبد!

IMG_20180610_152350_944.jpg


اشتراک گذارنده kkkaa
زهرا
زهرا
می گویند :
آب ڪه می نوشے بگو "یـا حسین"
اما این روز ها ڪه دیگر آب
نمی نوشے بگو "یـا ابوالفضل"

#
IMG_20180610_150519_677.jpg


اشتراک گذارنده kkkaa hezbolah
زهرا
زهرا
دلِت جایِ دِگَر بود
غَمِت کُنجِ دِلِ ما....
‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌
IMG_20180610_133450_604.jpg


اشتراک گذارنده kkkaa
زهرا
زهرا
↫در ایـטּ زمانہ
اگربہ خاطر"حـرف مــردم" تغییرڪنی⇣
ایـטּ جماعت هر روز تو را یڪ جور
دیگر مےخواهند↶
ولـ↯ـی
لبخنـ❥ـد خالق را بہ هیچ حرفےترجیح نده
را"عاشــღــقانہ"انتخاب کن
IMG_20180610_103025_479.jpg


اشتراک گذارنده kkkaa و 2 نفر دیگر
زهرا
زهرا
بانو...♡
چادُر بہ سر بگیر و بہ خود ببالـ....
ڪہ هیچ پادشاهے!!!
بہ بلندے ♡ چادر تو ♡ تاج سری ندیدھ است ...
IMG_20180610_102432_680.jpg


اشتراک گذارنده kkkaa و 3 نفر دیگر
زهرا
زهرا
بـــــرادَرم
اینک سخنــــم باٺو اسٺ....
IMG_20180610_101959_294.jpg


اشتراک گذارنده kkkaa و 2 نفر دیگر