1053500x670_1440847000162478.jpeg 3790_547.jpg IMG_20180805_185014_011.jpg IMAGE634805522193585207.jpeg
esi (آفلاين)

وخدایی که تبعیدم کرد؛ تنها به جرم انسانیت... [درباره]
esi فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط esi قادر به مشاهده مشخصات او هستند
esi
esi
جغد نزد خدا شکایت برد :
انسانها آواز مرا دوست ندارند !!

خداوند به جغد گفت :
آوازهای تو بوی می دهد
و آدم ها دل بستن اند ...!
به هرچیز کوچک و بزرگ ؛

تو مرغ تماشا و اندیشه ای !
و آنکه می بیند و می اندیشد ، به هیچ چیز دل نمیبندد ...

دل نبستن سخت ترین و کار دنیاست ..!

اما تو بخوان .... و همیشه بخوان ...
که آواز تو حقیقت است و طعم .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌
... ادامه
1053500x670_1440847000162478.jpeg

دیدگاه

اشتراک گذارنده tinaa19
esi
esi
جهان سربه‌سر حکمت و عبرت است چرا بهره ما همه غفلت است؟

3790_547.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده rahil- tinaa19
esi
esi
هنوز حرف پیرمرد عصا به دستي را یادم نرفته که گفت:

مثل عصا باش

هزار بار زمین بخور

اما اجازه نده اونی که بهت تکیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!
IMG_20180805_185014_011.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده rahil- و 2 نفر دیگر
esi
esi
در برابر سیل کاری از ما ساخته نیست
اما ویران را می توان از نو ساخت
چقدر غریب شده واسه من.
یه زمانی از ارشد گروه بودم.
IMAGE634805522193585207.jpeg

دیدگاه

اشتراک گذارنده rezahamdardi tanha_m
esi
esi
عجب رسمی ست رسم آدمیزاد

که دور افتاده را کم میکنند یاد

که دور افتاده حکم مرده دارد

که خاک مرده را کی میبرد باد

queen_phonix
long_shutter_4.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده rezahamdardi و 2 نفر دیگر
esi
esi
آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را نامردی می خوانند
500x329_1424694943093755.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده rezahamdardi و 2 نفر دیگر
esi
esi
قدرت آب در این نهفته است که هرگز چکش نمی تواند آن را بشکافد و چاقو نمی تواند آن را بدرد s34.gif
1364463728.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 5 نفر دیگر
esi
esi
-______RaHa

قوی کسی است که,
نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،
و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!
هر گاه زندگی را جهنم دیدی,
سعی کن پخته از آن بیرون آیی...
سوختن را همه بلدند!!
زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!
با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...
یکی رفت و،
یکی موند و،
یکی از غصه هاش خوندو
یکی برد و،
یکی باخت و،
یکی با قسمتش ساختو
یکی رنجید،

""یکی بخشید""

یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد،
یکی رد شد،
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش،
"""خدا اینجاست...!!
با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم،
فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد،
و با خود تکرار می کنم که یادم باشد،
هر آن ممکن است شبی فرا رسد،
و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد،
پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "،
و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم :
خوشحالم که هستید.....
... ادامه
f19a622ef62c93f0acf163853efc937f-430.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 5 نفر دیگر
esi
esi
phonix_ghoghnoos

ﺍﺻﻔﻬﻮﻧﻴﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﻰ،ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﻴﮕﻦ؛ﺍﻧﮕﺸﺘﺘﻮ ﺑﻜﻦ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﺭﻯ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻴﮕﻪ؛ﺍﮔﻪ ﺟﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ ﻣﻮﺯ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻡs29.gif
... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده ROZMARYAM و 2 نفر دیگر
esi
esi
ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ :
ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ #ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﻢ ...
ﺑﯽ ﻗﺼﺪ ﻭ ﻏﺮﺽ، ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ ...
ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ : ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
#ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
4a54877ffd163500e236146b2dc03d11-425.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده ROZMARYAM و 2 نفر دیگر