عشق اسمونی

گروه عمومی · 602 کاربر · 13265 پست
کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد؛ آری، از ماست که بر ماست ...

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1396/03/9 - 20:32
ملحق شده اند
1395/04/6 - 17:08
ملحق شده اند
1395/03/3 - 12:35
ملحق شده اند
1394/12/28 - 22:38
ملحق شده اند
1394/09/28 - 10:17
ملحق شده اند
1394/08/23 - 12:57
ملحق شده اند
1394/08/23 - 11:58
ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:58
ملحق شده اند
1394/04/9 - 20:41
ملحق شده اند
1394/04/8 - 11:26

ارسال به عشق اسمونی

بیخیال
بیخیال
امیرحسین عشق اسمونیღ
امیرحسین عشق اسمونیღ
های زیبا همه جا هستند ...

اما های زیبا پیدا کردنشون سخته....


اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر
امیرحسین عشق اسمونیღ
امیرحسین عشق اسمونیღ
من در بازی روی طناب راه رفته ام و می دانم چه قدر این کار دشوار است

اما به جرات می گویم که #آدم بودن و روی راه رفتن از این هم سخت تر است !

چارلی چاپلین


اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر
امیرحسین عشق اسمونیღ
امیرحسین عشق اسمونیღ
من میام از
اشتباهات درس بگیرم
هی از جاهایی که من#نخوندم می گیره
s23.gifs27.gifs27.gif


اشتراک گذارنده nicefunboy01 fmz-mi
امیرحسین عشق اسمونیღ
امیرحسین عشق اسمونیღ
این ک راحت می خوابند
چون چیزی نیست و بر عکس
گناهان هستند که توانند حتی یک لحظه روی هم
چون همه چیز هستند اگر از این بود ، گناه نمی شدند.


اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر
امیرحسین عشق اسمونیღ
امیرحسین عشق اسمونیღ
از ها بت نسازید
این است
هم به
هم به
می شوند که
کردن دانند!
و شما در می شوید سر تا پا خدای ساخته..!


اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر
घायल दिल
घायल दिल
پیچیده ترین دلتنگی ها در خود ادم هاست ..
.......................................................................
او صبر خواهد از من ..بختی که من ندارم ...
من وصل خواهم از او .قصدی که وی ندارد
http://s5.tsfile.net/nevisande/reza/music/10/19/Moein%20-%20Kenare%20To.mp3

اشتراک گذارنده Hana1364
امیرحسین عشق اسمونیღ
امیرحسین عشق اسمونیღ
اگه پاتو می زد و از

مردم نشدی

و رو به پات کردی

دیگر در مورد #آزادی شعار نده


اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
امیرحسین عشق اسمونیღ
امیرحسین عشق اسمونیღ
مصیبت برای یک انسان این

که نه کافی برای زدن داشته باشد

نه لازم برای ماندن!


اشتراک گذارنده Hana1364 و 3 نفر دیگر