Nσ Lεαғ Cʟσνεя فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : eshgh-khar-ast
نام کامل : Nσ Lεαғ Cʟσνεя
امتیاز کاربری : 19110
جنسیت : زن
19 ساله | 17 / 6 / 1378
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:تهران

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
I'm standing here
Watching the clouds float by
Wondering why the pain never deserted me
The sadness, sorrow, bewilderness that never left
I'm flying away
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
In this black cold night
Make me calm
Stop the blood running from my eyes
In my mind
From the places in my mind

اشتراک گذارنده AmirKazemi soroush2
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
I do me wrong
And I do it again
My sorrow rain
My feeling pain
See me through, walk me through
I long
I still long
I long
I long so much away - from me - for me
I long
I still long
Take my lips
Kiss me sweet
Take my feelings
Stop me from sweating fear
My sweet nightmares end
I long
I still long
I long
I long so much away - from me - for me
My sweet nightmare ends... ادامه


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 7 نفر دیگر
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
A brand new morning shines
As she wakes up alone again
This time to face the day
She swears there's time to make it
As she simply walks away
And it's ok, she don't want the world

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 4 نفر دیگر
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
I'm looking at you through the glass
Don't know how much time has passed
Oh God, it feels like forever
But no one ever tells you that forever feels like home
Sitting all alone inside your head ..


اشتراک گذارنده Hana1364 و 8 نفر دیگر
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
می‌گویم بگذار لیوان آبم را تمام کنم. می‌گوید تمام کن. بعد صبر می‌کند. بعد کمی فکر می‌کند. لبم به آب خیس نشده می‌گوید صبر کن. صبر می‌کنم. بعد کمی فکر می‌کند. بعد می‌گوید باشد تمامش کن. باشد.. تمامش می‌کنم. آب غبار آلود کل شکمم را ولرم می‌کند. می‌گویم خب حالا دیگر آماده ام. دیگر آماده بودم.
لیلین لالا قشنگ است.
لیلین لالا در همان بیست سال قبل مانده است.
می‌گویم هنوز قشنگی بانو لیلین لالا. درست مثل بیست سال قبل.. از پنجره به جای خالی تیرک چوبی نگاه می‌کنم. شب است و غیر از تاریکی چیزی دیده نمی‌شود. می‌گوید تو هم حالا که پیرتر شده‌ای قشنگ‌تری.
می‌گویم پس برای همین آمده ای؟
می‌گوید برای همین آمده ام.
حالا باید دراز بکشم. حالا باید مقاومتی نکنم. دراز می‌کشم و مقاومتی نمی‌کنم. لیلین لالا روی کمرم می‌نشیند. دو انگشتش را توی سوراخ‌های دماغم فرو می‌برد. سرم را به سمت خودش می‌کشد. مهره‌های گردنم تا می‌شود. انگشت‌ها بوی خاک می‌دهد. بوی خاک خیس. می‌خواهم بپرسم وقتی می‌آمدی باران می‌بارید؟.. اما فقط فرصت می‌کنم همان بوی خاک را حس کنم. طولی نمی‌کشد که مزه‌ی خون توی گلویم می‌دود. بیخ گلو درد می‌کند. می‌سوزد..
لحظه‌های مرگ همین‌طور است دیگر.. نیست؟
طولی نمی‌کشد که کور می‌شوم. یادت بیاور. یادم می‌آید. "وقتی سر را می‌بُرند آخرش کور می‌شوی.."

آتش که از پای تیر فریاد می‌کشد من هم فریاد می‌کشم: "..بسوز لیلین لالا بسوز بانوی جاودانه‌ی نامیرا. بسوز و همین‌جا بمان. این‌جاست که کامل می‌شوی. همین یک لحظه. فقط همین یک بار. جیغ بزن بانوی زیبای تکرار ناشدنی. این‌جاست که خاکستر می‌شوی. این‌جاست که باد می‌شوی‌ این‌جاست که می‌روی. با هم زندگی کنیم لیلین.. با هم زندگی کنیم لالا.. برقص در میان آتش یکی با شعله‌های رقصان و پاک. جیغ بزن سفیدی نامتناهی وحشی. برای خاطر خودت. برای خاطر لباس‌های گرسنگان. برای خاطر هیچ. برای خاطر عروسک چوبی. برای محراب پر برکتت. لیلین لالا تو تصویر بهشتی روی دیوارهای این جهنم. تو حرارت جوانه زده‌ای در قلب عصیان‌کار اهریمن. بیش از این وهم نباش و بمیر.. بمیر بانوی زنده‌های زیبارو. بانوی آسمانی مردگان محروم شده. باکره‌ی دست نخورده‌. مادر خدا. آتش بگیر و مسیح امروز را بزای. ققنوس بال گشوده‌ی نجات بخش را با درود خودت به هوا بفرست. بسوز لیلین لالای من!
فردا از میان خاکسترهایت سربرخواهم آورد.."

ده قدم دیگر که برویم، می‌شود گفت تقریبا رسیدیم. این‌جا همان تلاقی زمین و آسمان است. نقطه‌ی زایش زیبایی. لحظه‌ی مرگی که همان‌طور است.. ملاقات لیلین لالا و خداوند. بوسه‌ی لیلین لالا بر لب‌های شیطان.
هزار سال است که ده قدم دیگر می‌رسم.
این‌جور بود طریق مردن من. با ده قدم دیگر..

بانو لیلین لالای بیست سال پیش سر را برید.
بانو لیلین لالای بیست سال پیش چاقو را لیسید.
چاقو زبان بانو لیلین لالای بیست سال پیش را چاک داد. خونش در دهانش ریخت. خون خودش را چشید. خون من را چشید. سری که بریده شده بود، بی مهابا رها شد و می‌خواست که روی زمین قل بخورد. بانو لیلین لالا سر را چنگ زد و روبروی صورتش گرفت.
چشم‌هایی که کور شده بودند.
گوش‌هایی که کر شده بودند
لیلین لالا بوسه‌ای به لب‌های سر زد و آن را روی میز گذاشت. "زیبا شده‌ای.."
بانو لیلین لالا پودر شد و سال‌های سال، ذره ذره از زیر در بیرون رفت.
من.. یک تن بی‌سر شده، از جا بلند شدم و کورمال کورمال روی صندلی نشستم. کورمال کورمال لیوان آبم را پیدا کردم و باقی آب را توی حفره‌ی گلویم ریختم. به جای خالی سرم دست کشیدم. چند سال گذشته بود که خون‌ها همه خشک شده بودند؟ چند سال گذشته بود که آب آن‌جور گِل شده بود؟
من.. یک آدمک علمی تخیلی، با یک سر از کار افتاده که روی میز خشک شده بود.
من.. یک نفرین ابدی که آخرین کور سوی امیدش هم تباه شده بود. حالا دیگر فرقی نداشت. حالا دیگر فرقی ندارد.
حالا نشسته ام. تکان نمی‌خورم. گاهی به لیوان دست می‌کشم و بعد پشیمان می‌شوم. گاهی به خودم دست می‌کشم و دست در سوراخ‌های جدیدم می‌کنم.
دارم می‌پوسم.
حتی دیگر نمی‌توانم چیزی که لیلین لالا می‌نامیدمش را باز تصور کنم، اما مطمئنم که آن کره‌ی گندیده که یک روز سرم بود هنوز می‌تواند. روزهای اول سر یک‌ریز حرف می‌زد. روزهای بعدی فقط داد می‌کشید. یک روز ناتوان و بریده بریده گفت: "بیا.. زندگی.. کنیم.." و خاموش شد. مگر قرار نبود زندگی کنیم لیلین لالای من؟ و تمام شد. مگر قرار نبود همه با هم بمیریم لیلین لالای من؟ و خفه ماند.
این‌جور بود طریق زندگی من. "بیا بمیریم."
و تمام شد.
این‌جور بود طریق مردن من: "بیا.. زندگی.. کنیم.."

... ادامه


اشتراک گذارنده ALIREZABAD و 9 نفر دیگر
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
The dream died before it was born
Innocence is lost... And so am I
But still I pretend to be strong
Still I wonder where I belong

اشتراک گذارنده Hana1364 و 7 نفر دیگر
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Across the sea to you
I've Left myself deserted here again
Across the sea to you
My pieces are too broken now to mend


اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
Nσ Lεαғ Cʟσνεя
تنهايي تنها چيزيست كه هيچوقت آدم را رها نميكند
من هركجا كه ميروم اورا پيش از خودم آنجا ميبينم
منتظرم است
شبيه معشوقه اي كه چند سال است از من دور مانده باشد..
اشتراک گذارنده soroush2 و 5 نفر دیگر