دختر پسر امروزی

گروه عمومی · 149 کاربر · 8671 پست
Just For Fun

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/09/24 - 01:46
ملحق شده اند
1394/04/31 - 02:58
ملحق شده اند
1394/01/2 - 22:29
ملحق شده اند
1392/04/20 - 22:58
ملحق شده اند
1392/03/15 - 17:27
ملحق شده اند
1392/03/14 - 13:29
ملحق شده اند
1392/03/14 - 01:54
ملحق شده اند
1392/03/13 - 23:27
ملحق شده اند
1392/03/13 - 22:18
ملحق شده اند
1392/03/13 - 17:18

ارسال به دختر پسر امروزی

Hossein
Hossein
اینم آخر عاقبت تیکه اندازی به ناموس مردم !!!اشتراک گذارنده sshs و 2 نفر دیگر
Kheyran
Kheyran
سلام دوستان عزيزم داداش علي اكبرم يه عمل قلب داره اميدوارم سر نماز دعاش كنين از بچه هاي اينجاست خواهش ميكنم تنهاش نذارين داداشم به دعاي خير شما چشم اميد داره


Kheyran
Kheyran
s27.gifگل ققنوس وارد ميشود 12.pngسام عليك حال احوال خوبه


Kheyran
Kheyran
Kheyran
Kheyran
Kheyran
Kheyran
سلام رهام جون دريا خوش گذشت؟ binam


CyruS
CyruS
پشت یه پراید ۱۱۱ نوشته بود،
رادیکال۱۲۳۲۱
رادیکالشو که گرفتم شد ۱۱۱
خلاقیتش تو حلقم!!!


Kheyran
Kheyran
بچه برا نفسم دعا كنين حالش بده بيمارستانه بايد زودتر خوب بشه چون بايد تهمتي كه بهش زدن رو پاك كنه


Kheyran
Kheyran
CyruS
CyruS
ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﯼ
ﻓﺎﻣﯿﻠﻮ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺪﺍﺡ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﯾﻬﻮ ، ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺮﻕ ﺭﻓﺖ
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﮔﻔﺖ : ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ
ﺑﮕﻮ
ﺑﺮﻗﻤﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﻕ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﻪ
ﯾﻬﻮ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﮔﻔﺖ :
ﺑﮕﻮ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ، ﮐﻠﯽ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﻢ، ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻕ ﺭﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺪﯼ ... ؟؟؟
ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻮﻝ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺖ :
ﮐﻠﯽ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ، ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮﻕ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﺎﮐﯽ
ﺗﻮ
ﺳﺮﻡ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﯿﺪﯼ .... ؟ ! ؟ !
ﻃﺮﻑ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ 2 ﺗﺎ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺗﺮﻩ
s23.gif
... ادامه


اشتراک گذارنده peyman10000