تارزن ستاره ها فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط تارزن ستاره ها قادر به مشاهده مشخصات او هستند
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها


( پست آخر )
خداوندا:
اراده ای عطایم کن که بتوانم تمام وابستگی ها و دلبستگی هایم به دنیای مجاز و بخصوص فیس را رها

واهتمامم را و تلاشم را در حقیقتِ زندگی و زندگیِ حقیقی

بدور از همه ی ناملایمات خاصه اش بکار گیرم.

آمین یا رب العالمین.


اشتراک گذارنده victoria00 و 14 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها


گاهی نفس کشیدن آنقدر لذت بخش می شود که دلم می خواهد همه ی کارهایم را رها کنم.

و فقط نفس بکشم..

چون همراه نفس هایم تو را هم به عمق قلبم می برم.


اشتراک گذارنده victoria00 و 12 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها


دریا دل که باشی دل به دریا می زنی و با همه ی ناملایمات می جنگی

تا هیچ مانعی نتواند تورا در رسیدن به هدفت که همانا رسیدن به اوست متوقف کند.

پس بشتابب...
Photo-men-only-19.jpg


اشتراک گذارنده victoria00 و 12 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها


خداوندا :
بخاطر اینکه اندیشه رااز جنس خودت آفریده ای بی حد شاکرم

زیرا اگرغیر ازاین بود چه بسا سودحویان و خود کامگان آن را هم چونان قلب انسان ها به بند می کشیدند.


اشتراک گذارنده victoria00 و 12 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها

به یاد زاینده رود پرآب...
140342_607.jpg


اشتراک گذارنده yalda95 و 11 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره هاتنهایی را سعادتی ست که تا تنها نباشی توان درک لذتش را نداری.

من غلامِ کشورِ تنهایی ام


اشتراک گذارنده victoria00 و 12 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره هامن صبحم را با قار قار کلاغی که در تاریکی شبانه استخوانی بلعیده و در گلویش مانده تا راه صدایش را ببندد بیدار می شوم !!!

چه انتظار بی جایی ست چنین صبحی را به خیر امید بستن.


اشتراک گذارنده yalda95 و 11 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها


تولد تولد تولدت مبارک ... مبارک مبارک مبارکه مبارک
بیا شمعا را فوت کن ... تا صد سال زنده باشی
خانم لنای بزرگوار... دوست عزیزم... تولدتون مبارک


اشتراک گذارنده victoria00 و 12 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها
اشتراک گذارنده victoria00 و 8 نفر دیگر
تارزن ستاره ها
تارزن ستاره ها


عشق مانند لوبیای سحرآمیز نیست تا یکشبه کاشته شده،رشد کند و بارور بشه

اول شرط عاشقی صبوری و مداومت در دوست داشتن است

آنهم بی هیچ توقعی از معشوق...

اگرچنین بودی بدان عاشقی واقعی هستی و اگر گله کردی در پی منافع خود رفته ای

پس دلفریبی کن نه خودفریبی


اشتراک گذارنده nazoknaranji و 10 نفر دیگر