درباره

موارد دیگر
نام کاربری : e_17
نام کامل : ●.•.•.دختلم.•.•.●
امتیاز کاربری : 2425
جنسیت : زن

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

●.•.•.دختلم.•.•.●
●.•.•.دختلم.•.•.●


بس حلقه زدم بر درو حرفی نشنیدم
من هیچ کسم یاکه دراین خانه کسی نیست؟

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 4 نفر دیگر
●.•.•.دختلم.•.•.●
●.•.•.دختلم.•.•.●

بگذار تا به طعنه بگویند مردمان
در گوش هم حکایت عشق مدام! ما
«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده عالم دوام ما»

دیدگاه

اشتراک گذارنده larysa و 3 نفر دیگر
●.•.•.دختلم.•.•.●
●.•.•.دختلم.•.•.●
HFH618-2-1200x1200.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده larysa و 2 نفر دیگر