IMG_20171014_194032.jpg IMG_20171016_143223.jpg IMG_20171021_002059.jpg IMG_20171029_005500.jpg
helma (آفلاين)

من همانم که خودم می دانم... [درباره]
helma فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : dokhtarbabam19999
نام کامل : helma
امتیاز کاربری : 3978
جنسیت : زن
محل زندگی:تهران
محل تولد : تهران

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

helma
helma
من میروم ؛
و کلید این خانه ی دلگیر را
زیر هیچ گلدانی نخواهم گذاشت !
دلتنگ که شدی آمدی نبودم ،
نگرد ...
باران هرگز شبیه آنچه بود
به آسمان بر نمیگردد !


| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle farid-
helma
helma
کربلا رفتن خود را به ‌ ما نکشید s41.gif

ما ‌درست است ‌نرفتیم،ولی‌ داریم s700.gif

s2_23.gif s2_23.gif


اشتراک گذارنده Doyle و 2 نفر دیگر
helma
helma


چه خوبه اینs105.gifs39.gif


اشتراک گذارنده Doyle و 3 نفر دیگر
helma
helma
-ندیدم جز در رهِ ولیکن...

+ ده ملامت گو
ملامت در رهِ مثال آب و آونگ است...اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 2 نفر دیگر
helma
helma


نه ره دارم ، نه طریق #آشنایی : (اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 3 نفر دیگر
helma
helma


هر چه پل پشتِ سرم هست خرابش بنما
تا به فکرم نزند از رَهِ تو برگردم...

- شهریاراشتراک گذارنده Doyle و 2 نفر دیگر
helma
helma
اشتراک گذارنده Doyle و 2 نفر دیگر
helma
helma
اشتراک گذارنده Doyle و 3 نفر دیگر
helma
helma

بقول شاعر:
با ما به از این باش که با خلق جهانی... : ( :اشتراک گذارنده pesar-shirazi و 4 نفر دیگر