429701626_35691.jpg 425702330_7616.jpg IMG_20160823_012536.jpg 425331046_49062.jpg

پاییزی ام ... [درباره]
♡•بانوی پاییزی•♡ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ♡•بانوی پاییزی•♡ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡

آدم در روز کلی کلمه می شنود...
بعضی کلمه ها آبادت می کنند و بعضی خراب!
بعضی کلمه ها جنسیت دارند ،بعضی ها هم شخصیت دارند
مؤنث اند و لطیف یامذکر و خشن ...
کلمه ها وزن و مزه هم دارند وزن بعضی هایشان زیاد است و مزه ی بعضی هایشان تلخ...
بعضی هایشان قلع و قمع می کنند، بعضی هایشلن نوازشت..
شنیدن جمله ی "جای طرف خالی!"همیشه ݟمگینم می کند...
یاد آوری می کند یکی باید باشد و نیست...
حس می کنم جاهای خالی دلم زیاد شده...
نفسم رابیرون می دهم و می گویم "جای خالی بعضی آدم ها باهیچ چیز پر نمی شود

دیدگاه

اشتراک گذارنده jamal-m و 5 نفر دیگر
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡


زیباتر از آنی که به تشبیه بگنجی
نظم تن تو ریخت
به هم قافیه ام را


اشتراک گذارنده abf6063 hori67
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡
اشتراک گذارنده reza54321 و 4 نفر دیگر
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡
اشتراک گذارنده abf6063 و 2 نفر دیگر
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡


نه دل آرام گرفت
نه دلارام آمد
دلم آخر به غم دغدغه ها رام آمد


اشتراک گذارنده abf6063 و 2 نفر دیگر
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡


چه فرق میکند پیمانه با تسبیح وقتی که 
غرض از هر دو یک چیز است ، تمرین فراموشی


| دیدگاه

اشتراک گذارنده jamal-m victoria00
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡


پا به پا کردن و جان کندم و گفتم آخر
دوستت دارم و گفتی: نظر لطف شماست


| دیدگاه

اشتراک گذارنده jamal-m victoria00
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡
همین "تو"
که حتی فکرَش را هم نمیکنی
میتوانی دلیلِ حالِ خوبِ جمعه های یک نفر باشی...
خودَت را دریغ مکناشتراک گذارنده jamal-m و 8 نفر دیگر
♡•بانوی پاییزی•♡
♡•بانوی پاییزی•♡
کاش غیر از من و تو
هیچ کس با خبر از ما نشود

نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز
نوبت بازی دنیا نشود.اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 4 نفر دیگر