دلتنگی های بی همتا

گروه عمومی · 167 کاربر · 2883 پست
وقتےدوقلـ♥ـب برای یڪدیگربتپدهیچ فاصلـہ اے دورنیسـﭞ هیچ زمانے زیـاد نیسـﭞوهیچ عشـ♥ـق دیگرےنمےتواند آن دو راازهم دورکند!

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:02
ملحق شده اند
1393/09/13 - 17:48
ملحق شده اند
1393/03/11 - 01:57
ملحق شده اند
1393/03/10 - 19:35
ملحق شده اند
1393/02/5 - 16:28
ملحق شده اند
1393/01/15 - 17:01
ملحق شده اند
1392/12/23 - 19:15
ملحق شده اند
1392/12/2 - 17:18
ملحق شده اند
1392/11/24 - 15:50
ملحق شده اند
1392/11/24 - 15:30

ارسال به دلتنگی های بی همتا

فرامرز بختیاری
فرامرز بختیاری
کیا قبول دارن؟؟؟
_20170611_015907.JPG


اشتراک گذارنده _ROYA_ secreet-sukoot
فرامرز بختیاری
فرامرز بختیاری
اشتراک گذارنده fmz-mi
فرامرز بختیاری
فرامرز بختیاری
نوشته ای بسیار زیبا از خانم تهمینه میلانی ب مردی دل ببند ک از علاقه اش به خودت مطمئنی... قانون ِ رابطه ها این است: مرد باید عاشق تر باشد... مرد است که باید برای داشتنت تلاش کند... مرد است که باید پر باشد از نیاز ِ به تو... مرد است که باید بجنگد!! تو چرا نشسته ای کنج اتاق و زانوهایت را بغل گرفته ای و اشک میریزی و روزهایت را آتش میزنی! چند سالت است مگر؟!؟ اینکه مینویسی خسته شده ای... اینکه مینویسی دیگر کشش نداری... این فاجعه است!!! فاجعه! این روزهایت، بهترین روزهایت هستند... حالاست که باید بخندی... حالاست که باید رها باشی و آزاد... حالاست که باید دخترانگی کنی!! نه که همه را خط بزنی و بنشینی کنج اتاق و دیوارهایش را خراش دهی و زار بزنی برای نداشتن مردی که حواسش هم به تو نیست!!! . . برگرد دختر... برگرد به زندگی... اگر خواستی ازدواج کنی با مردی ازدواج کن که به جای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺟﻤﻊ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ می گویند، ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﯿﮑﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺟُﮏ ﻫﺎ و ... صحبت می کنند؛ تو را ﺑﻪ؛ دوچرخه ﺳﻮﺍﺭﯼ، کوهنوردی، ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺭﻓﺘﻦ، ﻓﯿﻠﻢ ﺩﯾﺪﻥ، ﺷﻌﺮ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، كافه ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺷﺐ ﮔﺮﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﻮا، سفرهاي ﺑﯽ ﻫﻮﺍ، ﺑﺎ: ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ... ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ زند. ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ " با تو بودن " ايمان ﺩاشته باشد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﭘﺸﻪ ﯼ ﻧَﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ و ﺑﺮت ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﯿﺮ ندهد. ، ﻭ ﺑﻪ تو ﺍﺣﺴﺎﺱ " ﺭﻓﯿﻖ " ﺑﻮﺩﻥ بدهد ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ " ﺯﻥ " ﺑﻮﺩﻥ !!! طوﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ تان ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺷﺎﻥ ﺷود ... ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﯾﺪ زمان مناسبی رسیده، که تن به ازدواج بدهی! وگرنه هیچ گاه به ذهن زیبایت خطور نکند که آرامش را در میان دستهایی خواهی یافت که تو را فقط زن می داند و زن!!! زن ها فریب کارترینند ... همه چیزشان را پنهان می کنند تنهایی را دلتنگی را گریه ها را دوست داشتن را ..... زن ها قویترینند ... هنگام شکستن صدایشان در نمی آید درد که دارند به خود نمیپیچند نهایت تسکین درد یک زن ... گریه های یواشکی ست ... مهم نیست چه چیز به یک زن بدهی، هر چه بدهی آنرا بهتر می‌سازد: .. نطفه‌ای به او بده فرزندی به تو خواهد بخشید! .. خانه‌ای به او بده، از آن کاشانه‌ای خواهد ساخت! .. لبخندی به او بده، قلبش را به تو خواهد بخشید : زن آنچه را به او بدهند تکثیر می‌کند و پژواک می‌بخشد. پس اگر به او یک زندگیِ جهنمی بدهی، تعجب نکن که از آن جهنمي بزرگتر برايت بسازد! جملاتی نقل شده از بزرگان:  ﺯﻧﺎﻥ ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ : - ضعيف ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ بزرگترين ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ مي ﺁﻭﺭﻧﺪ. - ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ . - ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ. اما ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ : - ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . - ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ. - ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. - ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ. ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ .. . - ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮ ..... . - ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟ ! - ﺍﯾﻦ، ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ. .... - ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ. .. - ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ . .... - ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ. ... ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ . . ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ .... . ﺗﻮ ! - ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ ... . ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ - ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ. .... - ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ. ..... - ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ . ................................. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و بينى خوني نيست!!!!!! خشونت اضطرابيست که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد، چاق تر باشد ،، زيباتر باشد، خوشحال تر باشد، سنگين تر باشد، خانه دار تر باشد، عاقل تر باشد.... خشونت آن چيزيست که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد!!! خشونت آن نقابيست که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد .. تا براي مرد کافي باشد....!!


فرامرز بختیاری
فرامرز بختیاری
Ali: مگو با مَٖحرمان خويش هم، راز دل خود را كه دارد مَحــرم راز من و تو ، مَحرمي ديگر


roya  and sajjad
roya and sajjad
خداوندا

کاری کرده ام مرا ببخش.....

از تو چ پنهان....

یکی را ب اندازه تو دوست دارم.....
خدایاااااااااااااااا مراقب عشقم سجاد باش


اشتراک گذارنده paeamamere
محسن♥خوشتیپ ققنوس♥
محسن♥خوشتیپ ققنوس♥
m@ryam
[email protected]
ﺯ ﺗﻠﺨﯽ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻫﺎ ﻧﮕﻮﯾﻢ
ﺗﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ
ﺩﮔﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮐـــﺲ ﻧﮕﻮﯾﻢ.


yashar
yashar
"سیگار بهانه است
"درد"میکشم"


اشتراک گذارنده bitajoon24 و 4 نفر دیگر
yashar
yashar
چه خوب میشد یاد بگیریم اگر کسی بهمون لیمو ترش داد
بآهآش مربا درست کنیم."


اشتراک گذارنده bitajoon24 و 8 نفر دیگر