رُز سیاه - black rose

گروه عمومی · 417 کاربر · 2812 پست
گروهــےبراےدوستـ❤ـاےعاشـ❤ـق

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/07/5 - 13:44
ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:02
ملحق شده اند
1394/03/22 - 09:07
ملحق شده اند
1394/03/21 - 05:40
ملحق شده اند
1394/03/20 - 18:09
ملحق شده اند
1394/03/20 - 16:55
ملحق شده اند
1394/03/12 - 00:22
ملحق شده اند
1394/02/30 - 08:29
ملحق شده اند
1394/02/25 - 23:27
ملحق شده اند
1394/02/16 - 03:15

ارسال به رُز سیاه - black rose

نـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــود خـــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــت!!!!!!!!!!!!!!
عکس_سرباز_مخصوص_پروفایل_پسرانه18.jpg


اشتراک گذارنده nicefunboy01
SeTaRe
SeTaRe
اشتراک گذارنده Makeh1372 paeamamere
ayda
ayda
تنهاترازآن لک لک پیرم امشب...

وامانده وزخمی واسیرم امشب...

دیگربروید...راحتم بگذارید...

تا سربگذارم وبمیرم امشب...///


اشتراک گذارنده amin13711
ayda
ayda
اشتراک گذارنده ham93 و 6 نفر دیگر
p@ris@m
[email protected]@m
دلم گرفته
دلم تنگه
دلم اغوش می خواد
دلم
دلم
دلم
یدچیزی مانع حرف زدنم میشه حتی پیشه خودم
ولی نمی دونم اون چیه؟


اشتراک گذارنده I_am_bad_rude_and_a_Lovely_boy
p@ris@m
[email protected]@m
اشتراک گذارنده saeid1250
p@ris@m
[email protected]@m
p@ris@m
[email protected]@m