(آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط قادر به مشاهده مشخصات او هستند
دختران به به این مردان وابسته نشوید

*) با زبان بی زبانی می گوید نه؟
شما پیوسته از مرد مورد علاقه تان درخواست تعیین نمودن تاریخ ازدواج می کنید تا هر چه زودتر با شما ازدواج کند. ولی او به تقاضاهای شما با پاسخ های مبهمی که نمی توانید از آنها برداشت مثبتی کنید بی توجه است، پس این مرد اهل ازدواج نیست.

*) با فداکاری رهایتان می کند؟
یکی از ترفندهای مردان در روابطی که پایان مشخصی ندارد، این است که به دختر طرف مقابلشان اظهار می کنند: «من لیاقت تو را ندارم و تو خواستگاران بسیار بهتر از من، خواهی داشت.»
اما واقعیت این است که زمانی که یک مرد به ازدواج با دختری تمایل دارد، برای رسیدن به جایگاهی قابل قبول تلاش می کندو به هیچ وجه حاضر نمی شود مرد دیگری پا به این میدان بگذارد.

*) شما را نادیده می گیرد؟
برخی از مردها با بی تفاوتی سعی می کنند دختر را دل آزرده کنند تا خودش رابطه را پایان دهد. چنین مردهایی حتی آنقدر برای طرف مقابلشان ارزش قائل نیستند که با او برای پایان گرفتن رابطه گفتگو کنند.

*) شما را به خانواده اش معرفی نمی کند؟
اگر او بعد از گذشت چند ماه از رابطه تان و شناخت نسبی از هم، درباره شما به خانواده اش اطلاع نمی دهد، بدانید که قصد ازدواج با شما را ندارد.
... ادامه


اشتراک گذارنده bahnam1 و 3 نفر دیگر
‍#مهم آب
دوستان عزيز با توجه به نقشه هاي هواشناسي تا سه ماه اينده فقط سه الي چهار روز بارندگي در استان واحتمالا كل كشور خواهيم داشت، با توجه به فقط بيست ميلي متر باران تا اين لحظه بايد شاهد شديدترين خشك سالي سالهاي اخير باشيم كه خود اين موضوع اوضاع امنيتي را صد چندان به مخاطره خواهد انداخت، عدم رعايت مصرف بهينه اب همه ما را به منجلابي سخت خواهد انداخت
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ .

.ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ :
ﺭﻭﺯﯼ 17000000
ﻟﯿﺘﺮ آﺏ ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ بگذارید
ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ
(ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ )
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 8ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ30ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ...
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ،
ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ،
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!
ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!

ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ،
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ،
ﺣﻤﺎﻡ،
ﻟﺒﺎﺱ،
ﻣﺴﻮﺍﮎ،
ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،
ﻭﺿﻮ
ﻭ ...
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﺁﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﯿﻢ!
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳت
ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻪ زندگی است.
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده ashir1990 و 3 نفر دیگر
شش گام موفقیت:
بیندیشید و ثروتمند شوید.


گام اول:
[لینک ضمیمه]گام دوم:
[لینک ضمیمه]

گام سوم:
[لینک ضمیمه]

گام چهارم:
[لینک ضمیمه]


گام پنجم:
[لینک ضمیمه]

گام ششم:
[لینک ضمیمه]
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده ashir1990 و 15 نفر دیگر
اشتراک گذارنده Doyle و 25 نفر دیگر
اشتراک گذارنده mohammad4256 و 20 نفر دیگر
اشتراک گذارنده mohammad4256 و 27 نفر دیگر
اگر نام خلیج پارس چیزی دیگه ای جز خلیج پارسه
چرا رویه سنگ قبر سربازان امریکایی که درجنگ با عراق کشته شدن
نوشته محل کشته شدن Persian Gulf ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اشتراک گذارنده mohammad4256 و 34 نفر دیگر
"شکسپیر" :
دوستان کهنه و آزموده را با پنجه هایت نگه دار ولی هر تازه وارد ناآزموده ای را به دوستی مگزین تا شرافتت لکه دار نشود.
اظهارات و عقاید همه کس را بشنو ولی قضاوت خود را نزد خودت نگه دار.
قرض مکن و قرض مده زیرا قرض هم خودش از میان میرود وهم دوستی را نابود میکند و خودش هم مقرون به صرفه نیست.
هوشیار باشید و فراموش نکن که ترسو همیشه سالم است.
گشاده رو وخوش مشرب باش ولی هرگز خودت را پست مکن


اشتراک گذارنده naser6863 و 47 نفر دیگر
استان شما چقدر برای کشور درامد زاست؟؟؟؟؟؟؟؟
تولید ناخالص داخلی برای هراستان


استان تهران و خوزستان و اصفهان سودمندترین استانهاهستند
نکته قابل توجه استان اذربایجان شرقی و خراسان رضوی و فارس است که تنها به نظر استانهای فعالی میاید درحالی که چنین نیست


اشتراک گذارنده mohammad4256 و 43 نفر دیگر
اذری ها اصالتا ایرانی هستن اما ترک ها زبان اذری رو خراب کردن.ترک واذری دوقوم متفاوت ان.امرووز در ایران زبان اذری نابود شده وترکی جاش اومده اما از میان15 میلیون نفری که ترک خونده میشن بیشت از ده میلیونشون اذری هستن.نه ترک.اما تمایز انهاازهم دشواره
ترک از دیار مغوله.اذری ایرانیه.
زبان با نژاد فرق داره.
مصری ها عرب نیستن امازبانشون عربیه.


زبان مردم اذربایگان(عربهامیگویند اذربازیجان) اذریه.که هنوز درروستایی مردم به اذری سخن میگن.
رجوع شود به کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان نوشته احمدکسروی تبریزی
لینک دانلود: [لینک ضمیمه]
احمدکسروی تبریزی اولین محققی بود شروع باساخت زبان پاک کرد
زبان پاک زبانی است که باازبین بردن واژگان عربی و فرانسه زبان پارسی را پاکیزه کرده
لینک کتاب زبان پاک: [لینک ضمیمه]
زبان اذری نزدیک به زبان تالشیه وجزو زبانها مادهاست.
... ادامه


اشتراک گذارنده mohammad4256 و 42 نفر دیگر