(آنلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط قادر به مشاهده مشخصات او هستند
سی ویژگی یک شهروند مسئولیت شناس


۱- آینده خود را تابع تلاش خودش میداند
۲- حداقل یک متر با فاصله از شخصی که در حال استفاده از خودپرداز بانک است، می ایستد
۳- از کسانی که برای مدیریت کشور انتخاب کرده
در برابر قدرت و اختیاراتی که دارند، مسئولیت مطالبه میکند

۴- راستگوست
۵- مانع رشد دیگران نمیشود: بلکه با آنها رقابت میکند
۶- حداقل یک ساعت در روز کتاب میخواند

۷- از شخصی که زیاد دروغ میگوید، فاصله می گیرد
۸- در انجام کارها، از توان عقلی خود، چندین برابرِ هوش خود بهره میگیرد
۹- به دلایل حقوقی، به شدت مراقب سخنان خود است

۱۰- تا از قضاوتی مطمئن نباشد، مطرح نمیکند
۱۱- منتظر نمینشیند تا دیگران، گره های زندگی او را باز کنند
۱۲- رعایت حقوق مردم در جامعه را وظیفه خود میداند

۱۳- هر کاری را با مشورتهای تخصصی انجام میدهد
۱۴- وقتی قرار است ساعت ۸ جایی باشد، ساعت ۷:۵۰ دقیقه دَمِ دَر ایستاده است

۱۵- در قدرت و سِمَت بیش از ۸ سال نمیماند زیرا ۸ سال برای نوآوری حداکثری، کافی است

۱۶- حتی سه نصف شب و بدون آنکه دوربینی باشد، پشت چراغ قرمز می ایستد
۱۷- بسیار سفر میکند تا بیاموزد

۱۸- وقتی از یک خیابان فرعی به اصلی میرسد، اتومبیل خود را متوقف میکند و پس از ایمنی کامل، حرکت می ­کند

۱۹- آنقدر Search می­کند تا Fact را ازPropaganda تفکیک کند
۲۰- کوله پشتی خود را در اتوبوس و مترو در دست می ­گیرد تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند

۲۱- به دیگران القاب منتسب نمیکند
۲۲- از شخصی که با رانت ثروتمند شده است، فاصله میگیرد

۲۳- زندگی خود را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی می­ کند: رشد فردی، توجه به خانواده، حرفه، افزایش سطح دانش تخصصی و خدمات مدنی

۲۴- فقط یک شغل دارد و وظایف آن را به بهترین نحو انجام میدهد
۲۵- بسیار میگوید: من نمیدانم یا این موضوع را به درستی نمیفهمم

۲۶- آنقدر حوصله به خرج میدهد تا موضوعی را دقیق بفهمد بعد واکنش نشان دهد
۲۷- دفترچه کوچکی دارد که صفحه اول آن نوشته شده:
ضعفهای من و روشهای اصلاح

۲۸- خمیرمایه ذهنی او این گونه شکل گرفته: ۲۰ درصد اظهارنظر کردن و ۸۰ درصد سئوال کردن

۲۹- برای جلب اعتماد دیگران، سیگنالهای متناقض نمیفرستد
۳۰- آنقدر از خود شناخت دارد که میتواند۵۰ صفحه در مورد افکار و روحیات خودش بنویسد.
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده nastaran-tavakoli-76 و 5 نفر دیگر
دختران به به این مردان وابسته نشوید

*) با زبان بی زبانی می گوید نه؟
شما پیوسته از مرد مورد علاقه تان درخواست تعیین نمودن تاریخ ازدواج می کنید تا هر چه زودتر با شما ازدواج کند. ولی او به تقاضاهای شما با پاسخ های مبهمی که نمی توانید از آنها برداشت مثبتی کنید بی توجه است، پس این مرد اهل ازدواج نیست.

*) با فداکاری رهایتان می کند؟
یکی از ترفندهای مردان در روابطی که پایان مشخصی ندارد، این است که به دختر طرف مقابلشان اظهار می کنند: «من لیاقت تو را ندارم و تو خواستگاران بسیار بهتر از من، خواهی داشت.»
اما واقعیت این است که زمانی که یک مرد به ازدواج با دختری تمایل دارد، برای رسیدن به جایگاهی قابل قبول تلاش می کندو به هیچ وجه حاضر نمی شود مرد دیگری پا به این میدان بگذارد.

*) شما را نادیده می گیرد؟
برخی از مردها با بی تفاوتی سعی می کنند دختر را دل آزرده کنند تا خودش رابطه را پایان دهد. چنین مردهایی حتی آنقدر برای طرف مقابلشان ارزش قائل نیستند که با او برای پایان گرفتن رابطه گفتگو کنند.

*) شما را به خانواده اش معرفی نمی کند؟
اگر او بعد از گذشت چند ماه از رابطه تان و شناخت نسبی از هم، درباره شما به خانواده اش اطلاع نمی دهد، بدانید که قصد ازدواج با شما را ندارد.
... ادامه


اشتراک گذارنده elijoonnn و 12 نفر دیگر
‍#مهم آب
دوستان عزيز با توجه به نقشه هاي هواشناسي تا سه ماه اينده فقط سه الي چهار روز بارندگي در استان واحتمالا كل كشور خواهيم داشت، با توجه به فقط بيست ميلي متر باران تا اين لحظه بايد شاهد شديدترين خشك سالي سالهاي اخير باشيم كه خود اين موضوع اوضاع امنيتي را صد چندان به مخاطره خواهد انداخت، عدم رعايت مصرف بهينه اب همه ما را به منجلابي سخت خواهد انداخت
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ .

.ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ :
ﺭﻭﺯﯼ 17000000
ﻟﯿﺘﺮ آﺏ ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ بگذارید
ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ
(ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ )
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 8ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ30ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ...
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ،
ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ،
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!
ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!

ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ،
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ،
ﺣﻤﺎﻡ،
ﻟﺒﺎﺱ،
ﻣﺴﻮﺍﮎ،
ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،
ﻭﺿﻮ
ﻭ ...
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﺁﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﯿﻢ!
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳت
ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻪ زندگی است.
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده nastaran-tavakoli-76 و 9 نفر دیگر
شش گام موفقیت:
بیندیشید و ثروتمند شوید.


گام اول:
[لینک ضمیمه]گام دوم:
[لینک ضمیمه]

گام سوم:
[لینک ضمیمه]

گام چهارم:
[لینک ضمیمه]


گام پنجم:
[لینک ضمیمه]

گام ششم:
[لینک ضمیمه]
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده mohaddesenazeri و 18 نفر دیگر
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 26 نفر دیگر
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 21 نفر دیگر
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 28 نفر دیگر
اگر نام خلیج پارس چیزی دیگه ای جز خلیج پارسه
چرا رویه سنگ قبر سربازان امریکایی که درجنگ با عراق کشته شدن
نوشته محل کشته شدن Persian Gulf ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اشتراک گذارنده AmirKazemi و 35 نفر دیگر
"شکسپیر" :
دوستان کهنه و آزموده را با پنجه هایت نگه دار ولی هر تازه وارد ناآزموده ای را به دوستی مگزین تا شرافتت لکه دار نشود.
اظهارات و عقاید همه کس را بشنو ولی قضاوت خود را نزد خودت نگه دار.
قرض مکن و قرض مده زیرا قرض هم خودش از میان میرود وهم دوستی را نابود میکند و خودش هم مقرون به صرفه نیست.
هوشیار باشید و فراموش نکن که ترسو همیشه سالم است.
گشاده رو وخوش مشرب باش ولی هرگز خودت را پست مکن


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 48 نفر دیگر
استان شما چقدر برای کشور درامد زاست؟؟؟؟؟؟؟؟
تولید ناخالص داخلی برای هراستان


استان تهران و خوزستان و اصفهان سودمندترین استانهاهستند
نکته قابل توجه استان اذربایجان شرقی و خراسان رضوی و فارس است که تنها به نظر استانهای فعالی میاید درحالی که چنین نیست


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 44 نفر دیگر