مسل.jpg درد.jpg محا.jpg عشق.PNG
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸ (آفلاين)

منطق من هفت تیره [درباره]
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : bade-bade-bad
نام کامل : m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
امتیاز کاربری : 5655
جنسیت : مرد
2 ساله | 1 / 1 / 1394
شغل : ندارم
وضعيت تاهل : تنها

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
خشم مجازاتى ست كه
ما به خودمان ميدهيم، به خاطر اشتباه يكنفر ديگه .!.


اشتراک گذارنده Horamtanha _ROYA_
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
دنیا قرض است باید دیر یا زود پس بدهیم...


اشتراک گذارنده sina-music20 Horamtanha
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
به ديگران کمک کنيد نه بخاطر پاداش بلکه بخاطر تغيير زندگي آنها...


اشتراک گذارنده _ROYA_ Horamtanha
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
حق دارم اگر عابد پنهان باشم
از مسجد و محراب گریزان باشم

اسلام اگر دین شما خوبان است
مومن‌تر از آنم که مسلمان باشم...
مسل.jpg


اشتراک گذارنده _ROYA_ و 2 نفر دیگر
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
شده از درد بخندی که نبارد چشمت ...
درد.jpg


اشتراک گذارنده _ROYA_ و 2 نفر دیگر
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
عشق؛
مانند بیمار‌شدن است،
نمی‌دانی چطور اتفاق می‌افتد،
عطسه می‌کنی...
یکهو می‌لرزی...
و دیگر دیر شده است،
تو سرما خورده‌ای ...


اشتراک گذارنده Amir73000 tanha_m
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
وختی قدرتو نمیدونن سکوت میشه بهترین حرف و نبودن میشه بهترین حضور...


اشتراک گذارنده _ROYA_ tanha_m
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
نمیتونی خودت رو تو دل بقیه جا کنی،
بعدش بذاری و بری...
قسم می‌خورم عاشقت بودم.
ولی تو حتی نمی‌دونی عشق چی هست !


m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
انفرادی شده سلول به سلول تنم
خود من در خود من در خود من زندانیست ...


اشتراک گذارنده _ROYA_
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
m̸o̸s̸t̸a̸f̸a̸
پاسبانی دزدی
را درخیابان شلاق میزد.

از عارفی پرسیدند :
این چه حکایتی است?

پاسخ داد :
چیزی نیست
دزد روز دارد دزد شب را
محاکمه میکند.
محا.jpg